arrow_upward

Turku

Turun monipuolinen elinkeinorakenne, strateginen sijainti ja kattava koulutustarjonta sekä innovaatio-osaaminen houkuttelevat yrityksiä. Turussa on laaja elinkeinoelämä, joka tarjoaa innovatiivisen yritysympäristön. Toimiva elinkeinoelämä edellyttää aina joustavaa ja kattavaa toimitilakantaa. Turun toimitilat elävät kaupungin keskustan tavoin murroskautta,...Lue lisää

Luo toimitilavahti

Vapaat toimitilat ja hinnat

Turussa on tarjolla vuokrattavaa toimitilaa monipuolisesti. Vuokrattavat toimitilat pitävät sisällään niin toimisto- ja liiketilaa, toimistohotelleja kuin varasto- ja tuotantotilojakin. Turun toimitilamarkkinoilla näkyy sama kehitys kuin muuallakin Suomessa – erityisesti toimistotilojen vuokrat ovat laskeneet muun muassa yleisten heikkojen taloussuhdanteiden vuoksi. Vuokrattavaa toimitilaa – erityisesti toimisto- sekä liiketilojen osalta – on vapaana melko paljon. Turun toimitilojen käyttöasteet ovat kuitenkin kohentuneet viime aikoina. Turun keskusta-aluetta vaivannut liiketilojen tyhjentyminen on pysähtynyt, ja monet vajaakäyttöön jääneet toimitilat ovat saaneet uusia vuokralaisia. Toimisto- ja liiketilojen lisäksi myös vapaiden teollisuus- ja varastotilojen määrä on vähentynyt jonkin verran. Turun vuokrattavista toimitiloista erityisesti liiketilat ovat keskittyneet keskusta-alueelle. Keskustan ulkopuolellakin on liiketilaa tarjolla, esimerkiksi kauppakeskuksissa. Toimistotilaa vuokrataan Turussa niin keskustassa kuin keskustan ulkopuolellakin. Turun teollisuusalueita ovat esimerkiksi Orikedon, Urusvuoren, Hiidenvartin ja Lausteen teollisuusalueet. Turun toimitilojen vuokratasossa on suurta vaihtelua alueittain ja kaupunginosittain. Myös keskusta-alueella sijainti vaikuttaa ratkaisevasti toimitilan vuokran suuruuteen. Vuokratasossa voi olla jopa monen kymmenen euron väliset erot vain muutaman korttelin välillä. Keskusta-alueella Hansakorttelissa on ollut tyypillisesti hintavimmat vuokrattavat toimitilat. Vuokrattavien toimitilojen neliöhinnoissa on suurta vaihtelua. Sijainnin lisäksi hintatasoon vaikuttavat niin tilatyyppi kuin vuokrattavana olevan toimitilan odotettavissa oleva käyttöikä. Vuokrattavaa toimitilaa valittaessa onkin hyvä arvioida neliöhinnan lisäksi myös tilan kokonaiskustannuksia. Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat muun muassa toimitilan ylläpitokustannukset sekä mahdolliset muutostyöt. Toimitilaa vuokrataan Turussa keskimäärin korkeampaan hintaan kuin pienemmissä kaupungeissa, mutta Tampereella ja Turussa vuokrattavien toimitilojen hintataso on ollut keskimääräisesti melko samankaltainen. Turun parhaimmillakaan liiketilapaikoilla toimitilavuokrat eivät kapua Helsingin ydinkeskustan hintatasolle.

Yritykset ja toimitilat Turussa

Turku on yksi Suomen keskeisistä teollisuuskaupungeista. Teollisuudella on Turussa noin 700 toimipaikkaa ja lähes 10 000 työntekijää. Turun perinteisesti vahvoja aloja ovat olleet metalliteollisuus ja erityisesti laivanrakennus. Peräti 85 % Suomen meriteollisuudesta on sijoittunut Varsinais-Suomeen. Turun kaupunki panostaa telakka-alueen kehittämiseen. Meri- ja metalliteollisuuden kilpailukykyohjelma Turku Seas 2020 –hankkeen yksi pilotointialueista on Turun Blue Industry Park. Käynnissä olevassa Lounaisrannikkoyhteistyössä Turku, Pori, Rauma ja Uusikaupunki kehittävät yhdessä erityisesti matkailu-, meri- ja energia-alojen toimintaa. Turun tärkeimpiä vientituotteita ovat laivat, koneet ja laitteet, elintarvikkeet, lääketeollisuuden tuotteet sekä diagnostiikka- ja tietoliikennetuotteet. Merkittäviä teollisuusyrityksiä ovat muun muassa Meyer Turku, Bayer, Orion, Sandvik Mining and Construction, Stera Technologies, Cargotec, Nordkalk, Perkinelmer, Fläkt Woods, Finnsementti ja Finnfeeds Finland. Telakkayhtiö Meyer Turku Oy harjoittaa laivanrakennusta Turussa. Yrityksen liikevaihto oli 2015 lähes 600 miljoona euroa. Bayerin Turun tuotantolaitos on Suomen toiseksi suurin lääketehdas. Myös lääketeollisuusyhtiö Orionilla on tuotanto- ja tutkimustoimintaa Turussa. Orion on lääkealan suurin työnantaja Suomessa. Suomalaisilla pörssiyhtiöillä kuten Telestellä, Biotie Therapiesilla ja HKScanilla on pääkonttori Turussa. Turussa on Suomen tihein bioalan yritysten keskittymä. Kärkialueina ovat lääketeollisuus- ja kehitys, diagnostiikka, biomateriaalit sekä elintarvikekehitys. Turun seudulla toimii myös useita huipputeknologiayrityksiä. Turussa panostetaan paitsi teollisuuteen, myös muun yrittäjätoiminnan kehittämiseen ja uusien innovaatioiden syntymiseen. Turku on mukana muun muassa Tekesin INKA-ohjelmassa, jonka tavoitteena on synnyttää lisää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä sekä edistää innovaatiokeskittymien syntymistä. Turku Science Park toimii – erityisesti bio- ja ICT-alalla toimivien – yritysten kehittäjänä. Turku Science Park on muun muassa rakennuttanut 210 000 kerrosneliömetriä vuokrattavaa toimitilaa Turkuun. Toimitilat sijaitsevat Kupittaan rautatien ja Helsingintien lähistöllä.

Kehitys ja kasvu lisää vuokrattavien toimitilojen kysyntää

Turun volyymiä nostaa paitsi vilkas yrityselämä, myös kattava koulutustarjonta ja innovaatiosaaminen. Turussa toimii useampi korkeakoulu ja tutkimus on kansainvälisesti vertailtuna huipputasoa. Erityisesti kaupunki on tunnettu biolääketiede- sekä IT-alan huippuosaamisesta. 50 % koko Suomen lääkekehityksestä tapahtuu Turussa. Turku Science Park Oy toteuttaa kasvu- ja kehittämispalveluita yrityksille tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa. Science Parkin yritys- ja innovaatiokeskittymästä löytyy myös IT-alan huippuosaamista. Muun muasssa GameTech & Arts Lab -peliteknologian koulutusyksikkö on oiva esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä yritysten ja koulutussektorin välillä. Uusien toimitilojen rakentaminen on varsin maltillista Turussa. Sen sijaan vanhoja kohteita keskusta-alueella sekä muualla Turussa pyritään kehittämään. Kupittaalla Electrocity saneeraushanke tuo lisää uudenaikaista toimitilaa. Kehittämishankkeessa on huomioitu toimitilatrendit ja luotu lisää verkostoitumiseen ja interaktiivisuuteen kannustavia co work -tiloja. Niin ikään Logomossa, Turun tunnetussa radanvarsihankkeessa, on toteutettu samaa periaatetta ja Logomo-toimitilat tarjoavat yrityksille sekä perinteisiä toimitiloja että yhteisöllistä tilaa. Ehkä yksi mielenkiintoisimmista saneerauskohteista Turussa on vanha vankila Kakola, jonne on suunnitteilla muun muassa liiketiloja.

Valitsemillasi hakuehdoilla ei löytynyt tuloksia
Lajittele
Näytä