Vuokrasopimukset yhä pidempiä

Vuokrasopimukset yhä pidempiä

26
syys
2016
Iina Pyykkö
Jopa 15,2 prosenttia MatchOfficen tutkimukseen vastanneista toimistohotelleista on solminut yhä pidempiä vuokrasopimuksia, mikä on yksi vuoden 2016 toimistohotellitutkimuksen mielenkiintoisimmista tuloksista.
26
syys
2016
Iina Pyykkö

Samalla kun toimistohotellit ovat yhä kasvattaneet suosiotaan erityisesti Start up -yritysten ja pienten sekä keskisuurten yritysten keskuudessa, myös suuret yritykset ovat alkaneet vuokrata toimitiloja toimistohotelleista, mikä on nostanut vuokrasopimusten keskimääräistä pituutta. Kun suuret yritykset tekevät pidempiaikaisia vuokrasopimuksia, toimistohotellibisneksen kasvuedellytykset ja kannattavuus lisääntyvät. 

MatchOfficen tekemä analyysi osoittaa, että yli 80 prosenttia kaikista toimistohotelleista on joko pitänyt vuokrausprosentin samana kuin vuonna 2015 tai saanut nostettua lukua edellisvuodesta. 

"Tutkimustulos vahvistaa sitä käsitystä, jonka olen saanut vieraillessani toimistohotelleissa ympäri Eurooppaa. Kiinteistösektori on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt erittäin positiiviseen suuntaan ja toimistohotellitarjonnan lisääntyminen on osoitus tästä", sanoo MatchOfficen toimitusjohtaja Jakob Dalhoff. 

"Yhä useammat yritykset vuokraavat tilat toimistohotelleista eivätkä epäröi solmia pitkäaikaisia vuokrasopimuksia ja uskon, että tämä trendi jatkuu". 

 

Lyhyempiä vuokrasopimuksia ja joustavat toimitilat

Monista positiivisista tuloksista huolimatta, 17 prosenttia tutkimukseen vastanneista toimistohotelleista on puolestaan solminut yhä lyhyempiä vuokrasopimuksia, mikä Dalhoffin mukaan juontuu työmarkkinoiden muutoksesta. 

"Yhä useammat yritykset palkkaavat freelancereita ja konsultteja. Tämä luo kysyntää lyhytaikaisille toimitiloille, ja luonnollisesti lyhyaikaiset työsopimukset luovat kysyntää joustaville toimistoratkaisuille, kuten toimistohotellipalveluille".

Association of Independent Professionals and the Self Employed (IPSE) tuottaman tutkimuksen mukaan yrittäjien lukumäärä on noussut Euroopassa 7.7 miljoonasta 9.6 miljoonaan vuosien 2008 ja 2015 aikana, mikä tarkoittaa 24 prosentin nousua. Erityisesti Itä-Euroopassa yrittäjien lukumäärä on kasvanut selvästi. 

Chris Bryce, IPSE:n johtaja, on todennut, että "ympäri Eurooppaa monet ovat alkaneet nähdä yrittäjyyden yhä positiivisemmin ja ymmärtäen yrittäjyyden edut alkaneet perustaa yrityksiä".

Jakob Dalhoff on luottavainen, että muuttuvat työmarkkinat lisäävät uudenlaisten toimitilojen kysyntää. 

"Toinen kehitykseen vaikuttava tekijä voi olla, että yritysmaailman yhä joustavampi luonne on johtanut osaltaan yhä lyhyempiin vuokrasopimuksiin", hän toteaa.

 

Pohjoisen ja Etelän erot

Se, miten pitkiä vuokrasopimuksia keskimäärin solmitaan, ei ole paljoa muuttunut viime vuosien aikana, mutta maiden välillä on löydettävissä selkeitä eroja. 

Ruotsissa ja Alankomaissa vuokrausajat pitenivät viime vuoden aikana kun Ruotissa luku nousi 17,6 prosenttia ja Alankomaissa 19 prosenttia. Kuitenkin samalla Alankomaissa kolmannes vuokrasopimuksista lyheni verrattuna edellisvuoteen. Niin ikään Ranskassa vuokrasopimusten pituus tippui 30 prosenttia. 

Myös Etelä-Euroopassa solmitaan yhä pidempiä vuokrasuhteita. Italiassa vuokrasopimusten pituus nousi 14,3 prosenttia ja Espanjassa 19,9 prosenttia. Belgiassa ja Tanskassa puolestaan sama luku oli alle 10 prosentin luokkaa, mikä johtunee siitä, että Pohjois-Euroopassa vuokrausajat ovat olleet keskimäärin pidempiä kuin muualla Euroopassa.

 

Vuoden 2016 toimistohotellitutkimus (englanniksi)

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo