Voiko työnantaja vaatia työntekijöitä ottamaan COVID-19 rokotteen

Voiko työnantaja vaatia työntekijöitä ottamaan COVID-19 rokotteen

01
maalis
2021
Steen Uno
COVID-19 rokote antaa toiveita paluusta normaaliin ja työpaikalle – mutta voiko työnantaja vaatia työntekijöitä ottamaan rokotteen jotta työpaikalle paluu onnistuu turvallisesti? Mitä jos työntekijä ei halua ottaa COVID-19 rokotetta ...?
01
maalis
2021
Steen Uno


 

Vuoden alusta lähtien, korona rokotetta on odotettu kuin kuuta nousevaa ihmettä, joka vihdoin palauttaa elämän kohti normaalia ja alustaa paluutta työpaikoille pikkuhiljaa. 

Yritykset ympäri maailman tällä hetkellä suunnittelevat paluuta toimistoille ja työpaikoille ja pohtivat, miten toimistot, työnteon mallit, toimisto- ja HR ratkaisut sopivat niin sanottuun uuteen normaaliin, elämään COVID-19 rokotteen jälkeen. 

Tilanne voi olla kuitenkin haastavampi kuin moni osasi ajatella. Kansainväliset yritysten kyselytutkimukset kuitenkin osoittavat, että yritykset jakautuvat vahvasti mielipiteissään siitä tulisiko rokotteen olla edellytys työpaikalla palaamiseen. 

Suurin osa pitää korona-rokotetta hyvänä asiana, mutta samaan aikaan jopa puolet vastanneista ovat sitä mieltä, että työntekijöiden ei olisi välttämätöntä ottaa rokotetta palatakseen toimistolle.

 

Pakollinen rokote

Ennen joulua, Facebookin perustaja Mark Zuckerberg totesi ettei hän vaadi yli 50,000 yrityksen henkilökunnaltaan rokotetta toimistolle paluuseen. 

“Huolimatta siitä, milloin rokotteet tulevat saataville, olemme antaneet kaikille työntekijöillemme päätöksen tehdä etätöitä heinäkuuhun 2021 asti. Toimistomme pysyvät kiinni ja emme usko avaamme toimistoja ennen kuin rokote on laajasti saataville.”

 


 Uusimmat kyselytutkimukset osoittavat, että työnantajat eroavat mielipiteissään pitäisikö 
COVID-19 rokote olla pakollinen töihin paluuseen. 
                                                                                                                            Kuvat: iStock

 

 

Yhdysvaltojen työkommissio, ‘Equal Employment Opportunity Commission’, on todennut, että yhdysvaltalaiset yritykset voivat vaatia työntekijöiltään korona-rokotetta.

“Jos työntekijä vastustaa työnantajan rokotevaatimusta, on lain mukaan mahdollista olla ottamatta ko. työntekijää töihin”, toteaa Columbian Yliopiston professori Holly Helstrom.

Laillinen vaatimus

Tuoreen kyselyn mukaan 40% vastanneista yrityksistä on sanonut olevansa valmis erottamaan työntekijän, joka ei suostu ottamaan COVID-19 rokotetta. Kyselyyn osallistui 750 brittiläistä ja irlantilaista yritysjohtajaa.

Brittiläinen tietoohjelmayrityks HRLocker puolestaan on kysynyt yritysjohtajilta ja HR pääliköiltä aikovatko he vaatia työntekijöiltään korona-rokotetta pakollisena työpaikalle palaamiseen. 

 

 Useimmissa EU-maissa, työnantajat eivät voi vaatia koronarokotetodistuksia työntekijöiltää 
niin kauan kuin tähän ei ole laillista pakotetta. 

 

 

Suurimassa osassa EU maita, työnantajat eivät voi erottaa työntekijöitä korona-rokotteeseen vedoten niin kauan kuin kansalliset rokote-ohjelmat ovat voimassa. 

Niin ikään niin kauan kun valtiot eivät aseta laillista pakotetta, työntekijöiden ei tarvitse kertoa työnantajalle ovatko he ottaneet rokotetta vai eivät.

Työntekijöiden ei ole pakko antaa työnantajalle tietoa omasta rokote-statuksesta, mutta työnteantajat voivat tarjota työntekijöille hyvitystä rokotteen ottamisesta, joka lisäisi työntekijöiden halua ottaa rokote, kuten lisä-sairauspäiviä. 

 

Korona-passi

Tammikuussa EU päätti pysäyttää neuvottelut korona-passista, joka muun muassa helpottaisi matkustusrajoitusten osittaista purkamista ja lisäisi matkustusta EU maiden välillä. 

Tästä huolimatta, monet EU maat tällä hetkellä suunnittelevat ja miettivät digitaalisen korona-passijärjestelmän mahdollisuutta ja toimeenpannia, sillä taloudelliset hyödyt matkustuksen lisääntymisestä ovat suuret. 

 


 Useat maat suunnittelevat ja valmistelevat tällä hetkellä korona-passin lanseeramista 
avatakeen markkinat ja mahdollistaaksen matkustamisen. 

 

Esimerkiksi Tanskan hallitus suunnitelee digitaalisen COVID-19 passin lanseeramista yritysmaailman kanssa, mikä mahdollistaisi markkinoiden avautumisen pikkuhiljaa ja turvallisesti. 

“On ehdottoman tärkeää avata taas Tanskan markkinat siten, että yritykset voivat palata normaaliin”, totesi Tanskan istuva talousministeri Morten Bodskow helmikuussa. 

Monet maat ympäri maailman perään kuuluttavat yhteisen sopimuksen perään, joka antaisi kansainvälisen tunnustuksen rokotetodistuksille eri maista ja näin mahdollistaisi kansainvälisen matkustamisen avaamisen – ja paluun kohti normaalia.  ●

 

 

Read more:
Forbes.com: Will your boss require you to get a covid-19 vaccine
Cnet.com: Your employer can require you get a covid-19 vaccine
Siliconrepublic.com: One in four firms want to make Covid vaccine mandatory
Chicagotribune.com: The vaccines move back-to-the-office plans closer to reality 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo