Vahvista innovaatiokehitystä joukkoistamisella

Vahvista innovaatiokehitystä joukkoistamisella

09
elo
2016
Iina Pyykkö
Joukkoistaminen eli crowdsourcing on yritysmaailman uusi trendi ja ilmiö, jota käytetään erityisesti tuotekehityksessä ja innovaatio ideoinnissa. Lue, miten joukkoistaminen vahvistaa innoivointia.
09
elo
2016
Iina Pyykkö

Joukkoistaminen on malli, jota yhä useammat yritykset käyttävät innovaatiokehittelyssä. Joukkoistamisen avaulla yritys hyödytttää kohderyhmän ja yhteisön mielipiteitä ja näkökulmia yrityskehityksen ja ideoinnin tueksi ja vahvistamiseksi.

"Se on aivan uudenlainen tapa ajatella tuotekehittelyä ja bisnestä sekä ongelmanratkaisukeinoja", kertoo Susanne Rubaek, juuri julkaistu teoksen Crow Innovation - Can I bring your brain? kirjoittaja.

"Joukkoistaminen tuo yritykselle uusimmat trendit, parhaimmat ideat ja ratkaisut", toteaa Susanne. 

Joukkoistaminen voidaan toteuttaa monella tapaa, mutta yksinkertaistetusti se tarkoittaa tiettyjen tehtävien ulkoistamista ihmisjoukolle, joka tuodaan yhteen ideoimaan sekä etsimään ratkaisuja kysymyksiin ja ongelmiin. 

Joukkoistamista voidaan käyttää myös yrityksen sisällä, milloin yrityksen työntekijät tuodaan yhteen ideoimaan sekä etsimään uusia ratkaisuja ja työtapoja yrityksen hyödyksi. Se soveltuu siis moneen muuhunkin kuin vain innovatiiviseen ja visionääriseen tuotekehittelyyn ja voi näin hyödyttää kaikkien alojen yrityksiä. 

 

Mihin joukkoistamista voidaan käyttää? 

Joukkoistamista voidaan hyödyntää monella eri alalla ja se soveltuu monen yrityksen käyttöön, koska se muokkautuu moneen tarkoitukseen: tuote- ja asiakaspalvelujen kehittämiseen, markkinointiin ja yrityksen sisäiseen kehitykseen sekä moneen muuhun.

Esimerkiksi Scandic Hotelli Tanskassa on käyttänyt joukkoistamiseen tarkoittettua sivustoa ideahunters.dk etisessään uudenlaisia tapoja markkinoida työtila-palveluitaan. Lego on niin ikään  kehittänyt oman alustan, joka hyödyntää joukkoistamisen periaatteita. Lego-fanit voivat ladata  alustalle kuvia innovaatisista lego-rakennelmistaan, joista suosituimmat pääsee tuotekehittelyyn. 

Joukkoistamista voidaan käyttää myös pienemmässä mittakaavassa. Lokalebasen.dk on toteuttanut  nettisivuillaan alustan, jossa käyttäjät voivat helposti jakaa mielipiteensä ja ehdotuksia palvelusta. 

Oppilaitokset ja yliopistot tarjoavat erinomaisen alustan toteuttaa joukkoistamista ideointiin, kuten esimerkiksi Danish Bank on tehnyt Tanskassa.  Danish Bank järjesti kilpailun paikallisten korkeakoulujen opiskelijoille, jotka etsivät vaihtoehtoja informaation ja datan pakkaamiseen. 

Yritykset ovat käyttäneet joukkoustamista myös koko yrityskonseptin suunnitteluun. Kansainvälinen hotelliketju Amerlair luottaa joukkoistamiseen  kaikessa yrityssuunnittelussa. Paitsi hotellien sijoituspaikat myös sisustus ja alihankkijat on päätetty luottaen valittujen ihmisjoukkojen  mielipiteeseen. 

 

 Joukkoistamisen edut

Usein kaikista innovaatisimmat ja yllättävimmät ideat tulevat kun yritys käyttää joukkoistamista, kertoo Susanne. Joukkoustaminen tuo yrityksen käyttöön laajan ideapankin, jota ei ole mahdollista hyödyntää perinteisin suunnittelumetodein. Monissa tapauksissa parhaimmat ideat ovat tuleet yrityksen ulkopuolisilta henkilöiötä, jotka eivät ole kangistuneet yrityksen perinteisiin ajattelumalleihin ja työtapoihin:

"Tämä avaa tapoja löytää jotain sellaisia ideoita ja ratkaisuja, jota ammattilaiset eivät välttämättä huomaa katsoa ja jota he voivat sitten kehittää eteenpäin", selittää Susanne. 

 Samalla kun joukkoistaminen tuo uusia yllättäviäkin ideoita yrityksen käyttöön, se myös tarjoaa mahdollisuuden löytää kokonaan uudenlaisia tapoja tehdä bisnestä. Slim Ismail, Singularity yliopiston perustaja kirjoitti The Wall Street Journalissa, että joukkoustaminen on avain yrityksen päärjäämiseen ja uudistumiseen nykyisessä yritysmaailmassa.

Yleisön ja asiakkaiden huomioonottaminen jo suunnitteluvaiheessa takaa myös sen, että tuoteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Joukkoistainen myös vahvistaa yrityksen profiilia ja näkyvyyttä. 

Charlotte Nordland, joka on kirjoittanut joukkoistamisesta kertoi kommunikation.dk-nettisivuilla, että joukkoistamiseen osallistunut yleisö saa positiivisen kuvan yrityksestä ideoidessaan yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa. Lisäksi se on erittäin edullinen tapa kehittää yritystä - jossain tapauksissa jopa täysin ilmainen.

 

Miten käyttää joukkoistamista?

Onnistunut joukkoistaminen vaatii hyvää suunnittelua, toteaa Susanne. Ei ole oikotietä onneen, vaan tässäkin suunnittelun tulee olla hyvällä pohjalla. Ensiksi yleisö ja kohderyhmä tulee valita huolella. On tärkeää tietää, mitä joukkoistamisella halutaan saavuttaa ja mikä on kohderyhmä. Näin joukkoistaminen palvelee parhaiten ja on tarjoaa relevantteja ratkaisuja yrityksen käyttöön. 

"Ei tule ajatella, että ammattilaiset ja suunnittelunkonkarit tietävät aina parhaiten. Ammattilaisten tietotaito on korvaamatonta, mutta yhdessä kohderyhmän yleisön kanssa kehittely tuo parhaita tuloksia. Tutkimukset osoittavat, että innovaatiset ratkaisut tulevat usein odottamattomalta taholta", painottaa Susanne. 

Joukkoistaminen vaatii yksinkertaisia kysymyksiä, Susanne jatkaa:

"Pidä se yksinkertaisena, äläkä kysy yleisöltä liian montaa kysymykstä saman aikaisesti, koska haluat pitää myös vastaukset yksinkertaisina ja selkeinä." 

On olemassa monia alustoja ja palveluita joukkoistamiseen. Esimerkiksi kansainvälinen boardofinnovation.com tarjoaa erilaisia alustoja ja työkaluja eri tyyppisille joukkoistamisille. On myös mahdollista tehdä kuten Lego ja luoda aivan oma alusta joukkoistamiselle. 

 

Tarkistuslista joukkoistamiseen:

Susanne on koonnut seuraavan listan asioista, jotka on hyvä pitää mielessä joukkoistamista suunnitellessa:

  • Valmistele ja suunnittele huolella 
  • Pidä yksinkertaisena - karsi kysymys- tai tehtävälista kaikista oleellisiimpiin kysymyksiin
  • Valitse ja alusta osallistuva yleisö huolella
  • Selvitä joukkoistamisen tarkoitus selkeästi
  • Ole reilu - anna osallistujille mahdollisuus osallistua tehtävän suunnittelluun
  • Kokoa osallistuja yleisö, joka on mahdollisiman edustuskelpoinen, laaja sekä relevantti
  • Älä kuitenkaan valitse liian suurta yleisöä, koska tämä hankaloittaa tulosten käsittelyä. 

 

Lue lisää joukkoistamisesta esimerkiksi täältä:

http://www.boardofinnovation.com/

http://deloitte.wsj.com/

http://www.forbes.com/

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo