Uusi amerikkalainen tutkimus: yhä useampi suosii etätyötä

Uusi amerikkalainen tutkimus: yhä useampi suosii etätyötä

17
tammi
2018
Iina Pyykkö
Melkein kaikki toimistotyöntekijät kaipaavat joustavaa työympäristöä ja haluavat ajoittain työskennellä etänä, osoittaa Staplesin Amerikassa tekemä kyselytutkimus.
17
tammi
2018
Iina Pyykkö

Toimistotarvike jätti Staplesin tekee vuosittain toimistokyselytutkimuksia. Vuoden 2017 tutkimustulokset osoittavat, että avotoimistot ovat ajaneet yhä suosimaan osittaista etätyötä.

Kyselyyn vastanneista vain 32 prosenttia toimistotyöntekijöistä viettävät suurimman osan työpäivistä toimistolla ja jopa 42 prosenttia kaikista vastanneista pitivät joustavuutta ja etätyömahdollisuutta edellytyksenä.

Mitä tulee etätyöhön työntekijöiden ja työnantajien odotukset eivät kohtaa amerikkalaisilla työmarkkinoilla. Vain 38 prosenttia työnantajista kokivat mahdolliseksi tarjota etätyövaihtoehdon työntekijöille.

Kyselytutkimus osoittaa myös, että avotoimistot, jotka on suunniteltu tukemaan luovuutta ja yhteistyötä työpaikoilla, itse asiassa koetaan enemminkin häiritsevänä. Työntekijät kokevat, että avotoimistot haittaa työntekoa ja keskeyttää työtehtäviä, mikä on osa syy miksi toiset suosivat etätyöntekoa.

Staplesin vuosittaiseen kyselytutkimukseen osalllistui yli 1 000 kokoaikaista toimistotyöntekijää ja 200 työnjohtajaa Amerikassa ja Kanadassa.

 

Avotoimistot ajavat etätyöhön

"Avotoimistot ovat saattaneet mennä liian pitkälle ja ovat kääntyneet itseään vastaan", sanoo professori Modupe Akinola Columbian kauppakorkeakoulusta. 

"Avotoimistossa työskentelevät työntekijät usein kyllä kokevat työkulttuurin avoimeksi ja läpinäkyväksi, mutta häiriötekijät kuten melu ja puhe ovat liian suuret."

"Häiriötekijät saattavat haitata yrityksen tuottavuutta ja työntekiöiden luovuutta, aiheuttaa stressiä ja ajaa työntekijät pois toimistoista, joiden pitäisi päinvastoin lisätä hyvinvointia ja yhteistyötä työpaikoilla."

57 prosenttia Staplesin kyselyyn vastanneista sanoivat, että etätyö on ajoittan tehokkaampaa kuin avotoimistossa työskentely.

Maailmanlaajuisesti jopa 75 prosenttia toimistotyöntekijöistä työskenteevät osittain tai kokonaan avotoimistotiloissa.

Viime vuosina on alettu keskustella ja pohtia yhä enemmän, miten yritykset voivat yhdistää avotoimistoihin hiljaisia tiloja ja tiloja, joissa työntekijät voivat tehdä rauhassa keskittymistä vaativaa työtä.

Kysymys on keskeinen, sillä jopa 57 prosenttia Staplesin kyselyyn vastanneista kertoivat työskentelevänsä parhaiten ja tehokkaimmin muualla kuin toimistossa. Ja suurissa avotoimimistoissa työskentelevät työntekijät viettivät jopa 11 prosenttia vähemmän työtunneista toimistoissa kuin pienimmissä toimistoissa töitätekevät.

Yhtenäisissä työtiloissa on toki hyvätkin puolensa. Suurin osa (71 prosenttia vastanneista) kokevat suurempaa kuuluvutta yritykseen ja työyhteisöön kun heillä on mahdollisuus vaihdella työpistettä tehtävien mukaan kun käytössä on ns. "hotdesking".

 

21 prosenttia amerikkalaisista ja kanadalaisista työntekijöistä ovat valmiita tinkimään palkasta jos työtilat ovat erinomaiset.

Toimistosektorilla on myös nähtävissä ikäluokkakuilu mitä tulee coworking-kulttuuriin. Vain 27 prosenttia nuorista työntekijöistä, jotka ovat syntyneet vuosina 1980 - 2000 tekevät töitä perinteisessä toimistoympäristössä. 

Amerikassa noin 1.4 milljoonaa toimistotyöntekijää tekevät töitä coworking-toimitiloissa, samalla kun 21 prosenttia amerikkalaisista ja kanadalaisista toimistotyöntekijöistä ovat valmiita jopa tinkimään 10 prosenttia palkasta jos työympäristö on innostava ja miellyttävä.

 

Tehokasta etätyötä yhdistettynä toimistopäiviin

Viime vuonna Tanskassa tehty tutkimus yrityssektorilla niin ikään osoittaa, että oikein tehtynä etätyö on erittäin tuottavaa. Pääsääntönä työntekijän tulisi tehdä etätyötä maksimissaan pari tuntia päivässä tai yksi päivä viikossa.

Jotta etätyön on oikeati tehokasta, on tärkeää että työntekijät itse kokevat sen hyödyllisenä ja motivoivana. Etätyö mahdollistaa eritavala työ- ja yksityiselämän yhdistämisen, mikä monelle on erittäin tärkeää. Kun työ ja vapaa-aika on tasapainossa, myös työntekijät voivat paremmin ja tekevät tehokkaammin töitä.

 

Lue lisää:

Staples.com: Workplace Survey 2017

Medium.com: The Future of Work is Remote

Allwork.space: Open Office Don´t Work, Is It Time to Reconsider Cubicles

The Best Advice for Remote Work Success from 10 Global Teams 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo