Työnkulun tila: Miten uusi hybridityöpäiväsi toimii

Työnkulun tila: Miten uusi hybridityöpäiväsi toimii

01
syys
2022
Steen Uno
Vuosi sen jälkeen, kun ensimmäiset työntekijät alkoivat jälleen palata toimistotyöpisteisiinsä, syntyy selkeä kuva siitä, miten useimmat globaalit yritykset ovat onnistuneet uusissa hybridityöpäivissään.
01
syys
2022
Steen Uno


 

Tiistai on toimiston suosituin työpäivä, ja sen jälkeen tulevat keskiviikko ja torstai - tuskin on yllättävää, että perjantait ja maanantait ovat hybridi-työviikon halutuimpia etätyöpäiviä. 

Nykyään kolme neljästä maailmanlaajuisesta toimistoyrityksestä on tuonut markkinoille hybridityöratkaisuja. Puolet niistä on asettanut joitakin päiviä viikossa tai kuukaudessa, jolloin työntekijöiden on oltava fyysisesti läsnä toimistotyöpisteessä.

Puolet maailman toimistotyöntekijöistä ilmoittaa, että he hylkäisivät tarjoukset mahdolliselta työnantajalta, joka ei ole halukas järjestelemään hybridityömahdollisuuksia.

Nämä ovat eräitä merkittäviä otsikoita yritysten hybridityöskentelyn tilasta vuosi sen jälkeen, kun työntekijät alkoivat palata työpaikoilleen koko vuoden kestäneiden koronarajoituksien jälkeen.  

 

Molempien parhaat puolet 

Tanskalainen LEGO Group otti huhtikuussa 2022 käyttöön hybridityöskentelymallin uudessa kampusrakennuksessaan. Se on nimeltään ´Best of Both´ - parasta työhyvinvointia kotona ja toimistossa. Työntekijät voivat valita, työskentelevätkö he kolme päivää toimistossa ja kaksi päivää kotona.  

Rakennuksen toimistoympäristöillä ja työtiloilla pyritään pääasiassa tukemaan yhteistyötä, sosiaalista kanssakäymistä ja aktiviteetteihin perustuvaa työskentelyä, jossa työntekijät voivat liikkua työtehtäviensä mukaan.

 


  Perjantait ja maanantait ovat viikon halutuimpia etäpäiviä. Tiistai on 
toimiston suosituin työpäivä, ja sitä seuraavat tiiviisti keskiviikko ja torstai.
                                                                                                                            Kuvat: iStock

 

 

"Kun saavut toimistolle hybridityöskentelyn aikana, on tärkeää kunnioittaa omia sosiaalisia tarpeitasi. Myös työtovereidesi pitäisi tuntea itsensä tervetulleeksi keskustelemaan kanssasi", LEGO Way of Working -osaston päällikkö Anne Sofie Fedders korostaa.

"Kyse ei ole vain siitä, miten olla oma paras itsensä työpaikalla, vaan myös siitä, miten tulla parhaaksi kollegaksi. Meillä on vastuu yhteisöstä. Siksi on kaikkein tärkeintä, että tiimissä käydään vuoropuhelua ja tehdään selkeitä sopimuksia siitä, miten kaiken pitäisi toimia."

 

Kiinteä osa

McKinseyn tänä kesänä tekemän verkkotutkimuksen mukaan 58 %:lla amerikkalaisista työntekijöistä on tällä hetkellä mahdollisuus työskennellä  kotoa käsin vähintään yhtenä päivänä viikossa. 35 %:lla on vapaus työskennellä työpaikan ulkopuolella jopa koko viikon ajan.  

Raportissa todetaan, että yritysten pandemian aikana käyttöön ottamat hybridi- ja joustavat työmallit ovat nyt lopullisesti vakiintuneet kiinteäksi osaksi työmarkkinoita.

 

 McKinseyn tuoreen raportin mukaan 58 %:lla  yhdysvaltalaisista toimistotyöntekijöistä on 
juuri nyt mahdollisuus työskennellä kotoa käsin vähintään yhtenä päivänä viikossa - 35 % 
voi työskennellä työpaikan ulkopuolella jopa koko viikon.                
           

 

 

Lähes 87 % yhdysvaltalaisista työntekijöistä, joille työnantaja on antanut vapauden työskennellä kotoa käsin, käyttää tätä mahdollisuutta vähintään kolmena päivänä viikossa.

Lisäksi McKinseyn tutkimuksen mukaan nuoremmilla työntekijöillä, joilla on korkeakoulutus ja korkeat tulot, on parhaat mahdollisuudet joustavaan tai hybridityöskentelyyn. Miespuoliset työntekijät tekevät useammin hybridityötä (61 %) kuin naispuoliset (52 %).

 

Selkeät tavoitteet

"Jotta hybridityö toimisi, yrityksen, osaston tai yksittäisen työntekijän on muotoiltava selkeät ja tarkat tulostavoitteet", ruotsalainen työmarkkinatutkija Lena Lid Falkman huomauttaa.

"Kun asetamme puitteet sille, mitä meiltä odotetaan tavoitteiden saavuttamiseksi, kognitiivinen stressitasomme laskee väistämättä ja suorituskykymme paranee. Näin saavutetaan sekä terveys- että tuottavuushyötyjä."

Lena Lid Falkman korostaa, että yrityksen johdon tulisi päättää työntekijöiden hybridityömahdollisuuksista, jotta riman asettaminen ei ole toissijaisten johtajien henkilökohtaisten sympatioiden tai antipatioiden varassa.

 


 Jotta hybridityöskentely toimisi, jokaisen yksittäisen työntekijän on oltava täysin 
selvillä siitä, millaisia suorituksia ja tavoitteita heidän yrityksensä tarkalleen ottaen odottaa 
näkevänsä ja saavuttavansa.

 


"Keskustelkaa ryhmätasolla siitä, mikä malli sopii yrityksen raameihin - mitkä tehtävät sopivat parhaiten toimistoon, mitkä hoidetaan tehokkaimmin kotona ja missä kokouksissa kaikkien on oltava läsnä toimistossa?

Olkaa tietoisia epätasapainosta ja välttäkää A- ja B-tiimien luomista. Yhdenkään työntekijän ei pitäisi saada etukäteen tärkeää tietoa, jonka pohjalta he voisivat keskustella merkittävistä asioista tai tehdä ratkaisevia päätöksiä ennen tiimikokouksia.

Kaikkien työntekijöiden ja tiimien tulisi näyttäytyä toimiston työtilassaan vähintään kerran tai kaksi kertaa viikossa. Kutsukaa heidät kotoisiin aamiaisiin - tehkää kaikesta erityisen kutsuvaa kokoontumista", Lena Lid Falkman ehdottaa.   ● 

 

Lue lisää
Remote Work Statistics
BBC.com: The six big things we've learned about hybrid work so far
Marketwatch.com: Employers must embrace hybrid work to attract top talent
Northbaybusinessjournal.com: How employees can thrive in a hybrid workplace

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo