Työelämän trendi 23: Työntekijät haluavat palata, työskennellä ja viihtyä jälleen toimistoissaan.

Työelämän trendi 23: Työntekijät haluavat palata, työskennellä ja viihtyä jälleen toimistoissaan.

28
helmi
2023
Steen Uno
Koronaviruksen jälkeisenä vuonna 2022 työntekijät alkoivat palata toimistoonsa sankoin joukoin - osan ajasta. Vuonna 2023 toimistotyöntekijät alkavat kaipaamaan innokkaasti työelämän normalisointia ja yhteenkuuluvuutta kollegoidensa kanssa.
28
helmi
2023
Steen Uno


Koti- ja hybridityö on ollut ja on edelleen kunnossa, mutta vuonna 2023 toimistotyöntekijät alkavat yhä voimakkaammin kaivata vanhaa työelämää fyysisissä toimistoissa ja sosiaalista vuorovaikutusta kollegoiden kanssa.

Työmarkkina- ja elämäntapa-asiantuntijat ennustavat, että vuonna 2023 fyysinen toimistoympäristö saa yhä houkuttelevamman ja keskeisemmän roolin yritysten uusissa hybridityönkuluissa ja -vaihtoehdoissa.

Tämä liike kiihtyy, kun työnantajat jatkavat työpaikkojensa ja -alueidensa laadun priorisointia, jotta ne olisivat entistä houkuttelevampia ja kiinnostavampia työntekijöilleen.

Hauskojen, osallistavien ja yhteistyöhön perustuvien ympäristöjen luomiseen tähtäävien toimenpiteiden uskotaan lisääntyvän vuoden 2023 loppuun asti. Niitä täydennetään uusimmilla teknologioilla ja erilaisilla uusilla odottamattomilla etuuksilla, joita työntekijät eivät voi saada kotonaan.

 

Paradigman muutos

Konsulttiyritys Genslerin uudessa, 2000 amerikkalaisen toimistotyöntekijän keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että " voidakseni keskittyä työhöni" on tärkein syy fyysiseen toimistoon menemiselle.   

"Toimistotyöntekijät näyttävät nyt olevan vähemmän huolissaan yhteydenpidosta, seurustelusta ja yhteistyöstä kuin pandemian aikana. Nyt he ajattelevat ensisijaisesti: 'Miten saan työni tehtyä tehokkaasti ja pätevästi?'", Genslerin tutkimuspäällikkö Janet Pogue McLaurin sanoo.

 

 Amerikkalaistutkimuksen mukaan toimistotyöntekijät näyttävät tällä hetkellä olevan 
vähemmän huolissaan siitä, että yhteydenpitoon, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja 
yhteistyöhön jää vähemmän aikaa. Nyt he ensisijaisesti haluavat keskittyä päivittäisiin 
työtehtäviinsä.      Photos: iStock

 

 

Hän uskoo, että Genslerin uudet tutkimustulokset saattavat viitata toimistotyöntekijöiden keskuudessa meneillään olevaan tai lähestyvään paradigman muutokseen laajemminkin.

"Tutkimuksemme osoittaa, että työntekijät kulkevat fyysiseen toimistotyöpaikkaansa, koska he pitävät ympäristöä tärkeimpänä seikkana voidakseen työskennellä tehokkaasti yksin ja tiimeissä. He haluavat ennen kaikkea saada työnsä tehtyä", McLaurin toteaa.

 

Etäisyyden tarkistus

Vuonna 2022 McKinseyn ja Ipsosin tutkimusten mukaan 58 prosenttia amerikkalaisista asiantuntijatyöntekijöistä voi työskennellä vapaasti kotoa tai etätyönä vähintään yhtenä päivänä viikossa, kun taas 38 prosentilta ei vaadita lainkaan läsnäoloa työnantajan fyysisissä toimistoissa.

Lyhyesti sanottuna hybridivallankumouksen joustavuus on johtanut iloisiin maailmanlaajuisiin raportteihin yksittäisen toimistotyöntekijän työtyytyväisyyden ja tuottavuuden lisääntymisestä, mutta työntekijöitä odottavat haasteet vuonna 2023.

 

 Vuonna 2023 etätyötä tekevien tai kotona työskentelevien toimistotyöntekijöiden tulisi 
odottaa, että työnantaja pyrkii yhä enemmän noudattamaan yrityksen työ- ja terveyskäytäntöjä.

 

 

Kun työntekijät ovat hajallaan eri puolilla maailmaa, yritykset haluavat ammattiliittojen jatkuvista vastalauseista huolimatta tehostaa etätyötä tekevien työntekijöiden valvontaa.

Älykkäämmät IoT-laitteet ja seurantaohjelmistot varmistavat työntekijöiden yleisen työkurin lisäksi, että noudatetaan myös yrityksen terveyskäytäntöjä ja tarvittavien taukojen käyttöä esimerkiksi jalkojen venyttelyyn.

 

Lyhyempi työviikko

Vuodesta 2023 saattaa tulla vuosi, jolloin globaalit työmarkkinat jättävät laajemmassa mittakaavassa väliin pitkäaikaisen kulmakiven ja läheisen kumppanin, viisipäiväisen työviikon.

Koronavirus-sulkujen jälkeen yritykset ympäri maailmaa testasivat viime vuonna uusia joustavia nelipäiväisiä työviikkoja, ja tulokset olivat enimmäkseen myönteisiä ja lupaavia.

 


 Vuodesta 2023 saattaa tulla vuosi, jolloin yhä useammat toimisto-yritykset harkitsevat
ottavansa käyttöön nelipäiväisen työviikon pysyvästi samalla työmäärällä ja palkalla.

 

Eräässä brittiläisessä tutkimuksessa 86 prosenttia haastatelluista yrityksistä vastasi, että ne todennäköisesti harkitsisivat nelipäiväisen työviikon käyttöönottoa pysyvästi - samalla työmäärällä, samalla palkalla ja mahdollisesti työajan lyhentämisellä ei-tuotannollisilla toiminnoilla.

Vaikka lyhyemmästä työviikosta tuskin tulee pakollista lähitulevaisuudessa, toimistotyöntekijät voivat jo tänä vuonna odottaa etsivänsä työtilaisuuksia yrityksistä, jotka ovat valmiita tarjoamaan tätä joustavuutta kannustimena. ●

 

 

Lue lisää:
Workdesign.com: Employees excited about coming back to the office
Forbes.com: The new reason workers say they come to the office

Allwork.space: Future of work forecast - 5 trends for 2023
Justcoglobal.com: Workspace design and trends in 2023

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo