Toimistohotellitutkimus 2017: Yritykset etsivät edustavia palvelutoimistoja

Toimistohotellitutkimus 2017: Yritykset etsivät edustavia palvelutoimistoja

13
joulu
2017
Iina Pyykkö
Toimistohotellipalvelut jyräävät perinteiset toimistot kun yritykset kaikilta sektoreilta ja kaikkialla maailmassa valitsevat palvelutoimitilat, jotka ovat edustukselliset, yhteisölliset ja joustavat.
13
joulu
2017
Iina Pyykkö

Joustavien palvelutoimitilojen kysyntä vain kasvaa. Kaikkialla maailmassa yritykset etsivät moderneja palvelutoimistoja, jotka tarjoavat palveluja ja joustavuutta.

MatchOfficen toimistohotellitutkimus 2017 osoittaa, että yritykset arvostavat yhä enemmän toimistohotellien lisäpalveluita ja edustuksellisia tiloja. Jo kolmatta vuotta peräkkäin tehty asiakaskyselytutkimus kertoo jälleen, että yritykset etsivät palveluja. Jopa yli 60 prosenttia toimistohotelliasiakkaista ovat valinneet palvelutoimitilat juuri niiden tarjoamien lisäpalveluiden sekä joustavuuden takia. 

Lisäksi vuoden 2017 toimistohotelli vahvistaa, että palvelutoimitilojen vuokrasopimukset ovat pidentymässä. Jopa 20 prosenttia toimistohotellien asiakkaista tekevät nykyään ensisijaisesti 1-2 vuoden vuokrasopimuksia. 

"Business on nousussa kaikkialla maailmassa. Kyselytutkimuksen tulokset antavat olettaa kasvun vain jatkuvan tulevina vuosina", toteaa MatchOfficen toimitusjohtaja Jakob Dalhoff. 

"Toimistohotellit ovat suosittuja, koska palvelutoimistot ovat globaaleja ja ne tarjoavat ratkaisut lähes kaikkiin toimitilatarpeisiin. Yhteisölliset toimitilat mahdollistavat aivan eri tavalla kommunikaation työntekijöiden välillä ja vähentävävät hierarkioita työpaikalla, mikä on tärkeä osa nykyajan työkulttuuria."

 

Edustukselliset vastaanottoapalvelut 

MatchOfficen toimistohotellitutkimus katsoo vuosittain palvelutoimitilojen kasvua ja alan trendejä. Tänä vuonna kyselyyn osallistui 1 054 yritysasiakasta 25 eri maasta, mikä on hyvä yleisotos alasta ympärimaailman.

Verrattuna edellisvuoden toimistohotellitutkimuseen, yhä suuremmalle osalle yrityksistä erityisesti vastaanottopalvelut ja loungetilat ovat tärkeitä. 

49 prosentille yrityksistä vastaanottopalvelut ovat ne tärkeimmät palvelut ja 45 prosenttia vastanneista sanoo arvostavansa eniten vieraiden vastaanottamiseen tehtyjä edustuksellisia tiloja. 

 

 

Toimistohotellit ovat edullisia ja hyvällä sijannilla, mutta yhä suurempi osa vastaajista kertoi valinneensa tilat toimistohotellista juuri niiden edustuksellisten tilojen vuoksi. 

Samaa trendiä kuvaa se, että yhä useammat yritykset käyttävät enemmässä määrin vastaanottopalveluita ja yhteisiä keittiö- ja loungetiloja. Verrattuna vuoteen 2016, vastaanottopalveluiden käyttö on lisääntynyt 1,6 prosenttia  ja loungetilojen käyttö 3 prosenttia.

 

Houkutteleva design ja toimitilojen viihtyvyys

Luonnollisesti suurimmalle osasta yrityksistä toimitilojen sijainti ja hinnat ovat ensimmäisiä kriteerejä toimitiloja valittaessa, mutta toimitilojen viihtyvyys, ergonomisuus ja palvelujen merkitys näyttää kasvavan. 

Palvelujen lisäksi, lisääntyvässä määrin yritykset arvostavat työtilojen viihtyvyyttä ja ergonomisuutta. Monet yritykset vuokraavat tilat toimistohotellista, koska toimitilat ovat houkuttelevat ja viihtyisät. Toimitilojen viihtyvyys on heti kolmannella sijalla kysyttäessä, miksi yritykset valitsivat tilat toimistohotellista.

 

 

Niin ikään verkostoituminen on yhä enemmän arvossaan tänä päivänä ja monelle erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet ovat syy valita palvelutoimitila.

"Verkostoitumista pidetään kaikkialla yhä enemmän arvossaan, mikä on yksi kyselytutkimuksen keskeisimmistä tuloksista", avaa MatchOfficen kansainvälinen markkinointi manageri Martin Roerholt.

"Vastaajien määrä, jotka sanoivat verkostoitumisen olevan yksi tärkein syy toimistohotellin valinnalle, on jopa tuplaantunut sitten 2015 kyselytutkimuksen. 

 

Valttikortti toimitilojen joustavuus 

MatchOfficen kyselytutkimus kertoo kasvavasta trendistä, että yhä suuremmat (yli 10 hengen) yritykset, valitsevat niin ikään toimitilat toimistohotellista. 

Pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostus toimistohotelleja kohtaan on ollut aina suurta, ja jopa 74,2 % kaikista alle kahden hengen yrityksistä on sijoittunut toimistohotelliin. 

Vuoden 2017 kyselytutkimus antaa olettaa, että suurempien yritysten määrä tulee kasvamaan niin ikään. Yli 10 hengen yritysten määrä toimistohotelleissa on kasvanut edellis vuodesta hieman, 0,2 prosenttia. 

Tänä päivänä monet yritykset keskittyvät kustannusten laskemiseen palkkaamalla yhä enemmän projekti- ja freelancetyöntekijöitä, mikä lisää tarvetta yhä joustavimmille toimitiloille. 

"Freelanserit ja start up -yritykset valitsevat usein toimistohotellin, koska se on ainut toimitilaratkaisu joka tarjoaa ammattimaiset työtilat pienellä investoinnilla, mikä pitää pienet yritykset kilpailukykyisinä."

"Mutta toimistohotellit ovat erinomainen vaihtoehto myös suurille yrityksille, jotka vuokratyövoimaa ja tarvivat joustavat toimitilat", toteaa Martin Roerholt.

 

 

Lue koko kyselytutkimus täältä englanniksi

  

Aikaisemmat kyselytutkimukset

Asiakastutkimus 2016

Asiakastutkimus 2015

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo