Toimistohotellitutkimus 2016: toimistohotellit kiinnostavat yhä suurempia yrityksiä

Toimistohotellitutkimus 2016: toimistohotellit kiinnostavat yhä suurempia yrityksiä

03
maalis
2017
Iina Pyykkö
Toimistohotellit ovat perinteisesti profiloituneett start up -yrityksiin, mutta nyt myös keskisuuret yritykset ovat löytäneet tiensä toimistohotelleihin, jotka houkuttelevat kattavilla palveluillaan ja joustavilla toimitilaratkaisuillaan.
03
maalis
2017
Iina Pyykkö

Toimistohotellit tarjoavat osoitetusti erinomaisia toimitilaratkaisuja, joustavia ja yhteisöllisiä työympäristöjä sekä kattavia yrityspalveluita, jotka ovat alusta asti houkutelleet erityisesti pieniä ja start up -yrityksiä vuokralaisiksi. 

Nyt toimistohotellit ovat löytäneet myös suuret yritykset. MatchOffien tekemä uusi toimistohotelitutkimus 2016 osoittaa, että yhä useampi, suuri yritys vuokraa niin ikään toimitilat toimistohotellista. 

Matchoffice kysyi toimistohotelleista, kuinka suuria ovat yritykset, jotka ovat vuokranneet tilat toimistohotellista. Vastaukset osoittavat, että vuonna 2016 7-9 henkilön yritysten määrä toimistohotelleissa nousi jopa 160 % ja yli 10 henkilön yritysten määrä nousi 54%.

Toimisthotellien suurin asiakaskunta ovat kuitenkin yhä pienet, alle 5 henkiön työtiimit ja yritykset, jotka muodostavat jopa 92% kaikista vuokraussuhteista. Toimistohotellisektori siis yhä nojaa pitkälle pieniin yrityksiin, mutta muutos kohti laajempaa asiakaskuntaa on selkeä. Suurten, yli 10 hengen yritysten määrän kasvun odotetaankin nousevan toimistohotelleissa.  

 

Toimistohotellimarkkinat muutoksessa

Matchofficen toimitusjohtaja Jakob Dalhoff sanoo, "että viime aikoina on tullut yhä suositummaksi ja yleisemmäksi, että myös suuret yritykset vuokraavat toimitilat toimistohotellista. Ennen toimistohotelleja käytti pääsääntöisesti pienet yritykset ja freelancerit kun nyt niitä käyttävät kaikki. Toimistohotellit erottuvat joustavuudellaan ja palveluillaan, ja nyt myös suuremmat yritykset ovat huomanneet näiden tuomat edut."

"Suuret yritykset pitävät usein suurempia tilaisuuksia ja päivittäiseen työntekoon kuuluu olennaisesti tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa, joten toimivat ja ammattimaiset kokoustilat ovat oleellinen osa toimivia toimitiloja", toteaa Jakob Dalhoff.

Toimistohotellit tarjoavat monenlaisia toimitilaratkaisuja ja eri yritykset etsivät hieman eri palveluita. Yksi erityisen suosittu palvelu myös suurten yritysten keskuudessa on kokous- ja konferenssitilat. Toimistohotellit tarjoavat tiloja eri kokoisiin tilaisuuksiin, joissa yritysten on helppo ottaa vastaan vieraita tai järjestää tilaisuuksia.

Kokoustilat ja erilliset työtilat ovat erittäin käytettyjä myös freelansereiden tai konsulttien työtiloina. Suuret yritykset tänä päivänä ovat ulkoistaneet monia palveluita ja näin käyttävät monia freelansereita ja konsultteja. Toimistohotellit tarjoavat joustavia ratkaisuja tilanteisiin, jossa yritys tarvitsee yhden tai kaksi työhuonetta lisää esimerkiksi viikoksi tai kuukaudeksi.

Toimistohotellit ovatkin pysyneet mukana siinä muutoksessa, mikä on nähty monella alalla viime vuosina - työnteko on yhä joustavampaa ja toisaalta katkonaisempaa. Toimistohotellit tarjoavat joustavia ratkaisuja, joita yhä useampi yritys etsii ja vaatii nykyään toimitiloilta.

 

Verkostoitumista ja monitorointia

Yhteisöllisyys ja verkostoituminen ovat tunnetusti toimistohotellien etu, joita monet yritykset arvostavat. Kun toimistohotellien asiakaskunta laajenee, myös mahdollisuudet verkostoitua ja etsiä yhteistyömuotoja kasvaa. Pienemmät yritykset ja start up -tiimit hyötyvät selvästi kun he voivat verkostoitua muiden yritysten kanssa ja oppia vanhemmilta yrityksiltä.

MatchOfficen toimistohotellikysely vahvistaa, että toimistohotellien vuokralaiset arvostavat erityisesti erilaisia loungeja, kanttiineja ja sosiaalitiloja, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen. Yli 20% kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioivatkin, että juuri verkoistoituminen on ollut painavin syy valita toimistohotelli. 

Jo pelkkien kokoustilojen vuokraaminen toimistohotellista voi olla myös edullisempaa kuin toimitilojen vuokraaminen, jossa on kokoustilat. Yritysten, jotka eivät tarvitse kokous- tai konferenssi tiloja useammin kuin esimerkiksi kerran kuukaudessa, voi olla parempi vuokrata tarvittaessa kokoustila toimistohotellista, kuin pitää yllä kokoustilaa omissa toimitiloissa.  Esimerkiksi tänä vuonna Mercedes Puttgard vuokrasi kokoustilat toimistohotelli Design Officesta, näin ulkoistaen kaikki kokoustilapalvelut. Tämä on vapauttanut yrityksen ja antanut mahdollisuuden toimia lähempänä asiakkaita. 

 

Edullista ja erillaista

Kokoustilojen vuokraaminen toimistohotellista voi myös virkistää ja tuoda uutta energiaa kokouksiin ja tiimipalavereihin sen sijaan, että työtiimit aina istuisivat omassa toimistossa. Monet ovatkin alkaneet vuokrata kokoustiloja tästä syystä, piristääkseen työympäristöä ja -ilmapiiriä.

Myös monet toimistohotellien lisäpalvelut houkuttelevat yrityksiä vuokraamaan kokous- tai konferenssitilat toimistohotellista, mikä vapauttaa yrityksen monilta käytännön järjestelyiltä. Ammattilaiset vastaanottopalvelijat ottavat vieraan ystävällisesti vastaan ja mukavat lounge tilat antavat vieraille hyvän ensivaikutelman yrityksestä. Kokouspalvelut pitävät huolen, ettei yritysten tarvitse käyttää aikaa kokoustilojen valmisteluun ja catering hoidetaan toimistohotellin puolesta. 

Nämä monet lisäpalvelut ovat tärkeitä tekijöitä, jotka antavat työntekijöille ja yritysten vieraille positiivisen vaikutelman ja hyvän työfiiliksen - ja ovat tekijöitä, joita arvostetaan yhä enemmän. 

 

Enemmän ja tyytyväisempiä asiakkaita 

Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) muodostavat monen talouden selkärannan, Euroopassa ja Suomessa. PK-yritykset ovatkin kasvaneet ja investoineet yhä enemmän viime vuosina. Maailman talousfoorumi Davosin mukaan PK-yritysten investoinnit Eurooppaassa olivat vuonna 2016 yli 31 miljardia euroa. 

Ja kun PK-yritykset kasvavat ja laajenevat ne etsivät yhä joustavampia toimitilaratkaisuja, jotka voivat kasvaa ja muuttua yritysten mukana. Toimistohotellit ovatkin luonteva toimitilavalinta monelle. 

Samalla kun bisnessmarkkinat kasvavat, on kasvanut myös toimistohotelliasiakkaiden tyytyväisyys. Yli 60 % toimistohotellikyselyyn vastanneista vuokralaisista olivat tyytyväisiä tai erittäiin tyytyväisiä toimistohotellipalveuihin ja -toimitiloihin. 

"Kun yhä useampi suurempi yritys sijoittuu toimistohotelleihin ja jakavat positiivisia kokemuksiaan, odotamme, että toimistohotelleiden asiakasmäärät lisääntyy ja tyytyväisten vuokralaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa."

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo