Suomalainen tutkimus: Säätele näitä kolmea häiriötekijää avotoimistossa

Suomalainen tutkimus: Säätele näitä kolmea häiriötekijää avotoimistossa

06
syys
2016
Iina Pyykkö
Avotoimistossa työskentely on paljon mielekkäämpää ja tuottavampaa kun äänenkorkeus, lämpötila ja ilmastointi ovat oikein säädeltyjä osoittaa suomalainen tutkimus.
06
syys
2016
Iina Pyykkö

The New Yorker -lehden mukaan yli 70 prosenttia kaikista USA:n toimistoista on nykyään moderneja avotoimistoja. 

Niin ikään pohjoismaissa perinteiset konttoritoimistot ovat häviämässä, kertoo pohjoismaalaisen rakentamis- ja kiinteistöyrityksen NCC:n kokemus kun yritys tänä päivänä rakentaa ja tuottaa lähestulkoon yksinomaan avotoimistotiloja. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuitenkin yhä useammat tutkimukset ja kyselyt ovat osoittaneet, että avotoimistot herkästi laskevat tehokkuutta työpaikoilla. 

Uusimmat kansainväliset tutkimukset, jotka käsittävät yli 10 000 työntekijän otoksia yhteensä, osoittavat, että avotoimisto saattaa laskea työtehoa vieden jopa 86 minuuttia työpäivästä. 

 

Melu, lämpötila ja ilmastointi

Uusi suomalainen tutkimus osoittaa, että melutasolla on suuri merkitys keskittymiselle ja hyvinvoinnille toimistoympäristössä. 

Myös vähemmän huomioidut tekijöillä kuten lämpötilalla ja ilmastoinnilla näyttää olevan merkittävä vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen työpaikoilla. 

"Argumenttimme on, että työntekijät toimivat 7 prosenttia tehottomammin perinteisessä toimistotilassa, jossa melu-, ilmastointi- ja lämpötilatekijöihin ei ole kiinnitetty huomiota", toteaa suomalaiseen tutkimukseen osallistunut tutkija, Johanna Varjo. 

 

 

Toimistotyöntekijöiden työmuisti heikkenee häiriötekijöiden myötä. Erilaiset häiriötekijät vaikuttavat selvästi työtekijöiden päivittäiseen työntekoon ja tuottavuuteen avoimessa toimitilassa, osoittaa tutkimus. 

"Työmuisti vaikuttaa siihen, miten pystymme pitämään asioita aktiivisesti mielessä, kun samalla toimitamme muita tehtäviä. Esimerkiksi puhelinnumeron ylös kirjoittaminen on tehtävä, joka vaatii työmuistia". 

"Työmuisti toimii huomattavasti heikommin kun ympäristössä on liikaa häiriötekijöitä - kuten melu, lämpötila tai ilmastointi - ei ole säädelty sopivaksi päivittäisessä ympäristössämme", sanoo suomalainen tutkijaryhmä. 

 

Tilaa keskittymiselle

NCC toteutti työympäristökyselyn, johon vastasi yli 4 000 työntekijää Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Vastaukset osoittavat, että avotoimistot sekä vahvistavat kekseliäisyyttyyä, mutta myös lisäävät stressiä. Tutkimuksesta kävi ilmi seuraavat:

  • 54 % ideoista syntyy kun työntekijät voivat vapaasti kommunikoida
  • 73 % vastaajista uskovat, että työympäristön suunnittelu vaikuttaa kommunikaatioon työpaikoilla
  • 27 % tanskalaisista NCC:n kyselyyn vastaajista sanoivat, että heidän työympäristönsä vaikuttaa negatiivisesti heidän työskentelyyn

Tutkijaryhmä suomalaisen tutkimuksen takana painottaa hyvän suunnittelun tärkeyttä toimistotiloja toteuttaessa, jotta työntekoon vaikuttavat häiriötekijät voidaan minimoida. 

"Keskeistä on ennen suunnittelua määrittää mitä avoimelta toimistotilalta vaaditaan. Jos työn kannalta on tärkeää, että työntekijät voivat keskittyä, avotoimisto ei välttämättä ole paras vaihtoehto", toteaa Johanna Varjo. 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo