Robotit tulevat toimistoihin

Robotit tulevat toimistoihin

19
tammi
2017
Iina Pyykkö
Keinoäly kehittyy ja robottiteknologia lisänee merkitystään myös työpaikoilla ja toimistoissa. Suomessakin robottiteknologia muuttanee työntekemistä.
19
tammi
2017
Iina Pyykkö

Robotit tulevat kahden vuosikymmenen aikana korvaamaan yli puolet työvoiman tarpeesta Eglannissa ja Amerikassa - tämä Bank of Englandin pääekonomistin kommentti aiheutti kohua viime vuonna.  

Mikäli yli puolet työpaikoista automatisoidaan, se merkinnee Britanniassa yli 15 miljoonan ja Amerikassa yli 80 miljoonan työpaikan katoamista. Ei siis ihme, että asia on kohututtanut työpaikoilla ja mediassa. 

Tanskassa on puolestaan arvioitu, että robottiteknologia vienee noin 800 000 työpaikkaa tulevaisuudessa tanskalaisilta työmarkkinoilta. Tanskalaisen ajatushautomon, Cevean tutkimuksen mukaan seuraavan 20 vuoden aikana teknologiakehitys vie 879 000 työpaikkaa Tanskasta.

 

Keinoäly muuttaa toimistotyötä

Teknologiakehitys ei vaikuta vain teollisuussektorilla, vaan vaikuttanee myös palvelu- ja tietoaloilla. 

Viime aikoina on herätty siihen, että teknologiakehitys vienee myös ns. toimistotyöpaikkoja. Robottiteknologia tulee vähentämään työpaikkoja muun muassa lakimiehiltä, kirjanpitäjiltä, sihteereiltä ja journalisteilta.

On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä robotit esimerkiksi kirjoittajat ja julkaisevat jopa 90% mediauutisista.

Apteekkiala on vuosikymmeniä ollut arvostettu ja hyvin palkattu ala. Kenioäly muuttanee niin ikään apteekkarien työmarkkinoita selkeästi, kun sovellukset ja robotit voidaan ohjelmoida tekemään lääkelaskut ja -arvionnit.

Amerikassa apteekkarit ovat reagoineet tilanteeseen haastamalla, ettei uusia apteekkareja tulisi kouluttaa yhtä tiheään kuin ennen, koska kysyntä on  nyt jo vähentynyt ja vähentynee entisestään. 

"Nykyään on mahdollista automatisoida jo iso osa sellaisista toiminnoista, joita aikaisemmin muun muassa sihteerit, käyttöjärjestelmäasiantuntijat ja pakkaajat toimittivat", selvittää Frank Forest, tutkimusjohtaja Ceveaksesta. 

 

Robottiassistentit

Deloitten ja Epinion vuonna 2016 toimittaman tutkimuksen mukaan jopa yksi neljästä tanskalaisesta työpaikasta katoaa teknologiakehityksen seurauksena. 

Teknologiakehitys ja keinoäly muuttaa Tanskassa erityisesti rahoitussektoria, missä jo 38 prosenttia työtoiminnoista on automatisoitu ja luvun oletetaan nousevan seuraavien viiden vuoden aikana 60 prosenttiin. 

"Paitsi Tanskassa mutta myös muualla Euroopassa ja maailmalla työn automatisointi on etenemässä hurjaa vauhtia. Trendi yltää myös toimistotyöhön, kun robotit toimittavat yhä useammat hallinnolliset tehtävät", sanoo Dorthe Keilberg, Deloitten ekspertti. 

"Monilla suurilla yrityksilla on erilaisia pilot-hankkeita niin sanotuista hallintoroboteista."

"Tähän mennessä tulokset lupailevat hyvää. Keinoäly ja hallintorobotit tuovat säästöä yrityksille, ja säästetyt resurssit voidaan sen sijaan kanavoida asiakaspalveluun tai tuotekehitykseen."

 

Skeptisismia ilmassa

Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan robottiteknologialta odotetaan paljon, tai pahinta. Tutkimuksen mukaan rahoitusektorilta, erityisesti pankki- ja vakuutusalalta, jopa 60 prosenttia toiminnoista oletetaan automatisoituvan keinoälyn kehityksen myöta.

Työpaikkojen odotetaan vähenevän selvästi myös muilla aloilla  

  • Media, informaatio ja viestintäala: 37 %
  • Kiinteistö-, kiinteistökehitys- ja vuokrausala: 35%
  • Julkinensektori, valtionhallinto, kunnat, koulutus, poliisi ja terveysektori: 27 %

Mitä Bill Gates ja muut ammattilaiset ennustivat vuosia sitten, näyttänee käyvän siis toteen. Teknologiakehityksellä on sivuvaikutuksensa ja robottiteknologia vähentää monilta aloita työpaikkoja. Työ ei kuitenkaan katoa, vaan teknologiakehitys luonee uudenlaista työta ja uusia työpaikkoja. 

"On aika ottaa robottiteknologia tosissaan." 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo