Puolet maailman suurimmista yrityksistä aikoo leikata toimistotilojaan

Puolet maailman suurimmista yrityksistä aikoo leikata toimistotilojaan

30
elo
2023
Steen Uno
Nyt hybridityön vallankumouksen vaikutukset iskevät: Joka toinen suuri globaali yritys odottaa merkittävästi vähentävänsä toimistonsa neliömetrejä ja fyysistä työtilaa seuraavien kolmen vuoden aikana.
30
elo
2023
Steen Uno
Ei ole väliä, miten matematiikkaa käännetään ja väännetään: Kun vähemmän työntekijöitä käyttää toimistoa samaan aikaan, tilaa on liikaa, ja siksi pitkällä aikavälillä tarvitaan vähemmän työtilaa ja toimiston vuokrassa säästetään.

Tämän kesän aikana useat tutkimukset maailman eri kolkissa ovat osoittaneet, että suuret yritykset suunnittelevat merkittäviä vähennyksiä fyysisen tilan tarpeissaan seuraavien 2-3 vuoden aikana.

Kyselyyn osallistui 350 kiinteistönhoitajaa, ja sen mukaan puolet suurimmista, yli 50 000 työntekijää työllistävistä yrityksistä odottaa supistavansa globaaleja portfolioitaan 10-20 prosentilla.

Useat korostavat kuitenkin, että kyse ei välttämättä ole tilan tai rahan säästämisestä vaan uusien nykyaikaisten toimisto- ja työympäristöjen asettamisesta etusijalle, jotta ne sopisivat paremmin työntekijöiden uusiin hybridi-työskentelytapoihin.

 


Merkittäviä leikkauksia

"Toimistojen käyttöaste on edelleen hyvin alhainen pandemian jälkeen. Useat toimistoyritykset toimivat alle 50% käyttöasteella, ja yli puolet suunnittelee merkittäviä vuokran vähennyksiä..

Yritykset työskentelevät kovasti sopeutuakseen laajaan jälki-covid-muutosten ja kehitysten maisemaan. Tasapainon löytäminen on elintärkeää heidän tulevien työtilatarpeidensa määrittelyssä," kaupalliset kiinteistöpäälliköt kertovat.

 Noin puolitoista vuotta viimeisimmän maailmanlaajuisen koronaviruksen aiheuttaman lukituksen jälkeen
lähes kaikki suuret Yhdysvaltain kaupungit kamppailevat pelottavan ennätyskorkean määrän huutavien 
tyhjien toimistoneliöiden ja -alueiden kanssa.         
                                    Kuvat: iStock

 

Juuri nyt tilanne näyttää pahimmalta San Franciscossa, jossa toimistotilojen tyhjyysaste on yli 26 prosenttia - ennen pandemiaa se oli vain neljä prosenttia. New Jerseyssä on 25,8 % tyhjiä tiloja, Houstonissa 25,6 %, Dallasissa 25,0 % ja Los Angelesissa 24,1 %.

New Yorkissa ja Manhattanilla on korkein määrä tyhjiä toimistoneliömetrejä, lähes 76 miljoonaa, mikä vastaa 16,1%:n tyhjäkäyttöastetta.

 


Laskusuunta

Lontoossa brittiläinen pankkiryhmä HSBC aikoo siirtää globaalin pääkonttorinsa kalliimmasta liikealueesta, Canary Wharfista, pienempään toimistokompleksiin nykyisen vuokrasopimuksen päätyttyä.

Canary Wharfissa työskenteli aiemmin lähes 8 000 työntekijää, mutta uudet pandemian jälkeiset hybridityöskentelyt ovat vähentäneet työntekijöiden määrää huomattavasti. Maailmanlaajuisesti HSBC on vähentämässä toimistotilojaan 40 %:illa. 

 Lontoossa HSBC-pankkiryhmä suunnittelee siirtävänsä ja pienentävänsä pääkonttoriaan 
 eksklusiivisella Canary Wharfin  etätyön tai hybridityömallin vuoksi.

 

Saksassa toimistojen käyttöaste on laskenut keskimäärin 61 %:sta covidia edeltävästä ajasta 40 %:iin. Useissa suurissa saksalaisyrityksissä käyttöasteet laskivat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä jopa 25 %:iin.

Skandinaviassa toimistojen käyttöaste on tällä hetkellä noin 27 %, Ranskassa 41 % ja Etelä-Euroopan maissa 47 %, johtuen yritysten nyt täysin toteuttamista hybridityöprosesseista.

 


Hälyttävä raportti

Yritysten hybridityömallit lisäävät toimistojen tyhjäkäyttöä ja painavat vuokrahintoja alas tasolle, joka McKinsey Global Instituten äskettäisen raportin mukaan, saattaa aiheuttaa globaalien kaupunkien toimistokiinteistöjen arvon heikkenemisen 800 miljardilla dollarilla ennen vuotta 2030.

"Toimistotilojen kysynnän lasku pakottaa tarjoajat alentamaan vuokrahintojaan. Se on jo iskenyt useisiin suurimpiin Yhdysvaltain kaupunkeihin valtavalla voimalla ja vaikutuksella," McKinsey-raportti hahmottelee. 


 Tyhjät toimistot, päättyneet vuokrasopimukset, lisääntyvät tyhjäkäytöt aiheuttavat vuokrahintojen laskun, 
toimistokiinteistöjen arvon laskun ja sijoittajien kiinnostuksen viilenemisen, mikä voi osoittautua hyvin kalliiksi, 
McKinsey-raportti hahmottelee.

 

 "Viime vuonna toimistovuokrat San Franciscossa ja New Yorkissa laskivat 28 % ja 22 % verrattuna vuoteen 2019. Kohtuullisten olosuhteiden vallitessa toimistotilojen kysyntä voi asettua 13 %:n laskuun ennen vuotta 2020 - nousevat korkotaso voi merkitä syvempiä laskuja.

McKinsey ehdottaa, että kaupunkien ja kiinteistökehittäjien tulisi sopeutua laskevaan toimistotilojen kysyntään omaksumalla hybridilähestymistapa, kehittämällä toimistorakennuksia joustaviin tarkoituksiin ja rakentamalla toimistokiinteistöjä, jotka sopeutuvat sujuvasti erilaisiin tarkoituksiin.  ● 

 

Lue lisää:
Bnnbloomberg.ca: Half of large firms plan to cut office space
Refire-online.com: German office occupancy tumbles to 40%
Visualcapitalist.com: Visualizing 1 billion square feet of empty office space

Cnn.com: Working from home could wipe $800 billion from office values globally 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo