Nämä 6 trendiä vaikuttavat työtapoihimme vuonna 2017

Nämä 6 trendiä vaikuttavat työtapoihimme vuonna 2017

12
tammi
2017
Iina Pyykkö
Olemme vasta astuneet vuoteen 2017, joka tuonee tullessaan uusia innovaatioita ja muuttanee työtapojamme. Katsoimme, mitkä ovat vuoden tärkeimmät trendit yritysmaailmassa.
12
tammi
2017
Iina Pyykkö

1. Facebook Workplace on uusi Intranet

Vuosi 2017 vienee yritysten sisäisen kommunikaation yhä enenevässä määrin sosiaaliseen mediaan. 

Ennustetaan, että Facebook Workplace tulee korvaamaan yritysten omat intranetit. 

Erityisesti yritysten käyttöön suunniteltu uusi alusta on virallisempi, suljetumpi versio kaikkien tuntemasta Facebookista. Se toimii kokonaan erillään henkilökohtaisesta Facebook-profiilista. Facebook Workplace on siis täysin yritysten viestintään tarkoitettu. 

Alusta sisältää kakki Facebooking joustavat ja tehokkaat ominaisuudet, jotka on nyt räätälöity yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi voit luoda työryhmiä, jonka kautta voit helposti ja tehokkaasti koordinoida tehtäviä kaikkien kollegoiden kesken chatissa. 

Useat, jotka ovat kokeilleet Facebook Workplacea ovat kertoneet sen helpottaneen kommunikaatiota ja näin luoneen yhteisöllisyyttä sekä rikkoneen siiloutumista ja hierarkisiarakenteita työpaikalla.  

An introduction to Facebook Workplace

 

2. TimeBlock - uudistaa työtapasi

TimeBlock auttaa työskentelemään tehokkaammin, mikä tuo tulosta ilman suurempaa työpanosta, kertoo TimeBlockin toimitusjohtaja Anders Thue Pedersen. Sovellus tarjoaa monia erilaisia tapoja sujuvoittaa työntekoa ja sen kantava ajatus on, että 'flow-tilan' saavuttaminen työpaikalla vaikuttaa merkittävästi työn mielekkyyteen ja tuloksellisuuteen.

TimeBlock lanseerattiin vuonna 2015 ja se on nostanut suosiotaan nopeasti. Se tarjoaa holistisen näkökulman työntekoon, mitä nykyään etsitään monessa yrityksessä. 

"Flow on tila, jossa sekä ajan että paikan taju katoaa. Flow-tila lisää työtehoa kymmenestä sataan. Tutkimukset osoittavat, että tämä tunne on myös avain onnellisuuteen", kertoo Anders Thue Pedersen. 

Työpaikoilla kannattaakin panostaa siihen, miten luoda edellytykset Flowlle paitsi työntekijöille mutta myös yritykselle kokonaisuudessaan. Flow-tila vaatii keskittymistä, rauhallisuutta ja pohtimista, mutta monilla työpaikoilla työ keskeytyy jatkuvasti puhelinsoittoihin, tuleviinn sähköpostiin tai kollegoiden kysymyksiin. 

Flow-tilaan pääseminen vie aikaa, ja joka kerta kun keskittyminen herpaantuu flow-tila katoaa ja joudumme aloittamaan alusta. Tutkimusten mukaan flow-tilaan pääseminen vie noin 25 minuuttia kun meidät on kerran keskeytetty. 

Flow-tilassa työskentelet yli 100 kertaa tehokkaammin, sanoo TimeBlockin toimitusjohtaja Anders Thue Pedersen.

"Valitettavasti monissa työpaikoissa flow-tilaan pääseminen on liki mahdotonta, koska toimitilat tai työtavat eivät anna tilaa keskittymiselle. TimeBlock-työmetodi jakaa työpäivän osiin, jotka luovat tilaa pitkäikaiselle keskittymiselle ja antaa näin mahdollisuuden flowlle", sanoo Anders Thue Pedersen.

Kun vaihtaa työtehtävää, flow katkeaa myös silloin. Siksi onkin tärkeää suunnittella työpäivä siten, että on aikaa keskittyä jokaiseen työtehtävään tarpeeksi kauan. On ensisijaista, että selvittää ja ymmärtää millaiset tilat tukevat flow-tilaan pääsemistä ja suunnittella toimitilat tämä mielessä pitäen.

"Yksi yleisimmistä huomioista on, että TimeBlockin käyttäjät tulevat nopeammiksi työtehtävissään, mikä auttaa paitsi työpaikoilla mutta myös yksityiselämässä. Myös johtajat tulevat paremmiksi johtajiksi. Tehokkaampi työnteko tarkoittaa usein myös sitä, että työntekijät voivat todella jättää työt työpaikalle eivätkä kuljeta työstressiä kotiin."

"On helpompi jättää työt työpaikalle, kun on tehnyt kaiken mitä sinulta on odotettu sinä päivänä. Jos työntekijänä tiedän, että olen tehnyt kaiken mitä pomo on halunnut, on helppoa olla läsnä kotona", selittää Anders Thue Pedersen. 

"Yhä useampi on alkanut ymmärtää flow-tilan merkityksen, ja kuten tutkimukset ovat osoittaneet sillä on suuri merkitys myös kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja siksi yhä useammat ovat kiinnostuneita TimeBlock-metodista."

 

 

 

3. Keinoäly asiakaspalvelussa ja PR:ssä

Vuonna 2017 niin sanotut botsit yleistyvät entisestään. Botsit ovat kuitenkin vielä varsin tuntematon käsite monelle. Yksi esimerkki botseista on Applen Siri, ääniohjautuva digitaalinen-avustaja, joka vastaa kysymyksiin, tarjoaa ehdotuksia ja voi jopa hoitaa tiettyjä tehtäviä puolestasi netissä. 

Toinen esimerkki botseista ovat ChatBotsit, jotka mahdollistavat automatisoidun vuorovaikutuksen ja keskustelun. Yhä suurempi osa asiakaspalvelusta hoidettanee tulevaisuudessa chatbotsien avulla, mikä on yritykselle edullista ja tarjoaa tehokasta tukea asiakkaille.

Mutta tämä keinoäly-teknologia tarjoaa monia muitakin mahdollisuuksia yritykselle. Myös markkinointiosastolla nähtänee keinoälyn hyödyntämista enenevissä määrin vuonna 2017. TrendOnlinen mukaan, uudet digitaaliset työkalut voivat auttaa navigoimaan mediamarkkinoinnissa, joka muuten saattaa olla vaikea hahmottaa ja ottaa haltuun.  

Tähän suunniteltu ksi uusi työkalu on Meltwater Impact, jonka on suunnitellut Meltwater Denmark. Se esimerkiksi auttaa seuraamaan mediamarkkinointia kuten kuinka monta asiakasta on saavutettu ja milloin mainos on saavuttanut suurimman näkyvyyden. 

Meltwater Impact tarjoaa yrityksille mahdollisuuden seurata trendejä ja kohderyhmien käyttäytymistä verkkomediassa suuresta määrästä tietoa. Enää ei tarvitse tietää kaikkea, vaan sovellus kertoo sinulle kaikista tärkeimmät, sanoo Sarah Mai Stokholm markkinointijohtaja Meltwater Denmark yrityksestä. 

 

4. Sosiaalisen median uudet vartijat

Keinoäly pystyy ratkaisemaan yhä monenlaisempia ongelmia ja vuonna 2017 keinoälyn avulla koordinoitanee myös sosiaalista mediaa. 

Heinäkuussa 2016 julkaistiin amerikkalainen chat-sovellus Candid, joka identifioi ja suodattaa töykeät kommentit, kertoo Trendwatching.com.

Candid pystyy jopa tunnistamaan perättömät tarinat vertaamalla asiasisältöä muihin verkosta löytyviin lähteisiin. Teknologia saattaa osoittautua hyödylliseksi yrityksille, jotka haluavat pitää sosiaalisen mediansa ja keskustelun aisoissa ...

Myös Yahoo alkoi käyttää keinoälyä suodattamaan epätoivotut kommentit sosiaalisesta mediasta vuonna 2016. Käyttö lisääntynee yritysten keskuudessa monella eri alalla. Vuosi 2017 saattaanee siis merkitä käännöstä sosiaalisen median ja siellä käydyn keskustelun äänen sävyssä. 

How one anonymous chat app uses AI to filter out trolls and terrible people

 

5. Yritykset panostavat tietosuojaukseen

Vuonna 2017 yritykset käyttävät yhä enemmän aikaa suojautuakseen kiristyshaittaohjelmilta. Muuta vaihtoehtoa ei näyttäne olevan. 

Computerworld.dk osoittaa, että suurin tietoturvariskitekijä on työntekijöiden käyttäytyminen verkossa. Kiristyshaittaohjelmat pääsevät tavallisimmin yrityksen tietokantaan linkin kautta, jonka työntekijä huolimattomasti klikkaa auki.

Tämäntyyppiset hyökkäykset kolminkertaistuvat vuonna 2016, osoittaa Computerworld.dk uusi raportti. Raportin mukaan yli 20 prosenttia kaikista maailman yrityksistä on jossain vaiheessa joutunut hyökkäyksen kohteeksi.

Työntekijöiden verkkokäyttäytyminen on siis tärkä tekijä, jonka avulla voidaan huomattavasti nostaa tietoturvallisuutta ja -suojaa. Alla computerworld.dk vinkit, miten suojatautua kiristyshaittaohjelmia vastaan:

  • Neuvo työntekijöitä turvallisessa verkkokäyttäytymisessä
  • Käytä Sandbox-, suodatin- ja plugin-ohjelmia 
  • Anna IT-käyttöoikeudet vain rajatulle määrälle työntekijöitä
  • Pidä kaikki tietojärjestelmät aina ajantasalla
  • Käytä virustorjuntaohjelmia, jotka ovat ajantasalla ja tehokkaita
  • Pidä huoli varmuuskopioinnista

 

6. Helppokäyttöisempää dataa 

Viime vuosina 'Big Data' on puhututtanut ja kerännyt huomiota, mikä jatkunee vuonna 2017. 

Big Data viittaa suunnattomaan määrään tietoa, joka median hallitsemassa nykymaailmassa kasvaa ekspotentaalisesti. Käsite pitää sisällään siis ajatuksen loputtamasta määrästä dataa, joka ei ole järjestettyä tai organisoitua. Tällainen tiedon määrä tarjoaa mahdollisuuksia, mutta se on myös ongelma ja Big Datan heikkous. Big Data onkin myös ratkaisuja datan tallentamiseen ja analysointiin.

Jayson DeMers Forbersista ennustaakin, että vuonna 2017 Big Datasta tulee helppokäyttöisempää ja ihmisläheisempää kun dataratkaisut kehittyvät. Big Dataa tullaan muokkaamaan ja järjestämään visuaalisesti ja kvalitatiivisesti yhä helpommin käyttäjän tarpeet huomioiden, mikä luo lukemattomia uusia käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä yrityksille.

Forbes.com: Humanized Data - visual, emphatetic, qualitative

 

 

Jäsenyytemme
 • MatchOffice yhteistyölogo
 • MatchOffice yhteistyölogo