Millenium-sukupolvi: viihtyisä toimisto on tärkeämpi kuin suuri palkka

Millenium-sukupolvi: viihtyisä toimisto on tärkeämpi kuin suuri palkka

25
elo
2017
Iina Pyykkö
Modernit toimisto- ja työtilat ovat suunniteltu yhdessä tekemiseen. Toimistot vahvistavat yrityssuhteita ja yhteistyötä sekä sparrausta työntekijöiden ja yritysten kesken, sanoo toimistokehitysyrityksen SIGNAL:n kansainvälinen johtaja Gitte Andersen.
25
elo
2017
Iina Pyykkö

"Hyvältä toimistolta tänäpäivänä odotetaan erinomaisia mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Lisäksi että toimistot ovat luovia, nuorekkaita ja esteettisia."

"Kymmenen vuotta sitten keskusteltiin toimiston toimivasta akustiikasta, puhtaasta sisäilmasta, luonnonvalosta ja puhtaudesta. Vaikka ne ovat edelleen tärkeitä tekijöitä, nyt ollaan liikuttu eteenpäin."

Näin kertoi SKANSKA:n tekemässä haastattelussa Gitte Andersen, joka on SIGNAL toimistokehitys- ja suunnittelutoimiston kansainvälinen johtaja. 

 

Wow-faktori

Toimistokehitysasiantuntijana, jolla on kymmenen vuoden kokemus tehokkaiden ja toimivien toimistojen suunnittelusta ja toteutuksesta, Gitte Andersen näkee että toimistojen ulkokuori on pasé ja sen sijaan nyt katsotaan eteenpäin ja etsitään kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Laaja Amerikassa tehty tutkimus osoittaa, että jopa 70 % uudesta ns. millenium-sukupolvesta, vuosina 1980-2000 syntyneistä työntekijöistä, kokee työpaikan viihtyvyyden tärkeämpänä kuin palkan.

"Useat tutkimukset vahvistavat, että kuusi kymmenestä uskoo työympäristön vaikuttavat siihen, kuinka tehokkaasti he saavat tehtyä töitä. Joten toimistosuunnittelulla ja designilla on suuri merkitys tuottavuuteemme", toteaa Gitte Andersen. 

Toimiston suunnittelussa kokemusmaailma ja tunnelma ovatkin nyt avainsanoja suunnittelessa toimistotiloja kaikilla sektoreilla. 

  

"Haluamme kokea wow-effektin aamulla töihin tullessa. Kaikki tiedämme sen inspiroivan tunteen kun saavumme työpaikkalle ja työ tuntuu hauskalta. Olemme myös kaikki nähneet tiloja, joista tekee mieli juosta pois", pohtii Gitte Andersen. 

Kaikki toimistot, sekä ne jotka houkuttelevat jäämään että ne jotka eivät inspiroi työntekoon, voivat olla suunniteltu tehokkaiksi työympäristöiksi, mutta erottava tekijä on juuri esteettisyys. 

"Sosiaalisuus ja esteettisyys ovat avaintekijöitä. Työtilojen tulee olla paitsi toimivia mutta myös viihtyisiä siten, että ihmiset tuntevat työnteon viihtyisäksi, mikä myös lisää sosiaalisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia", toteaa Gitte Andersen.

 

Muutosvastarinta 

Andersen tietää hyvin omasta ja asiakkaiden kokemuksista millaisia konflikteja voi nousta työpaikoilla kun johto ilmoittaa toimiston muutossuunnitelmista tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. 

"Kun työntekijät kuulevat muutossuunnitelmista, usein työyhteisö jäätyy. Ja yhtäkkiä kaikki ovat täysin tyytyväisiä nykyisiin järjestelyihin."

"Muutosvastarinta on toisaalta luonnollista ja väistämätöntä, vaikka usein muutokset ovat edellytys työpaikkojen säilymiselle", sanoo Gitte Andersen. 

 

Usein unohdetaan epäviralliset oleslekutilat toimistossa, jotka ovat tärkeitä yhteistyölle ja yhteisöllisyydelle, sanoo Gitte Andersen.
 

Monesti johto- ja hallinto ei huomaa antaa tilaa epävirallisille tapaamishuoneille ja oleskelutiloille, joissa työntekijät voivat tavata päivän aikana ja vaihtaa ajatuksia.

"Ja ne ovat juuri nämä tilat ja työntekijöiden yhdessä ideointi, jotka useimmiten tehostavat työntekoa. Tämä myös vähentää tarvetta järjestää virallisia tapaamisia kun työntekijät eri osastoilta voivat suoraan vaihtaa ajatuksia."

"Nämä tilat ja työntekijöiden rento kanssakäyminen on myös erittäin tärkeää vahvan työkulttuurin syntymiselle - esimerkiksi kahvitauko on erinomainen paikka kahden tai kolmen työntekijän koordinoida seuraavat työtehtävät. Toimiston tulee tarjoata useampia pieniä tiloja, jotka avaavat mahdollisuuden luonnolliselle ideoinnille, koordinoinnille ja työnteolle", kertoo Gitte Andersen.

 

Yhteistyötilat

Gitte Andersen painottaa, että on tärkeää tietää kunkin yrityksen tarpeet ennen kuin suunnitellaan työympäristön tiloja ja sisustusta, jotta toimisto parhaalla mahdollisella tavalla tukee yritysstrategiaa. 

"Yrityksen johdon tulee vastata kysymykseen, mikä on juuri se, joka tuo yritykselle lisäarvoa ja lisää tuottavuutta. On erittäin tärkeää ymmärtää etukäteen, mikä on se komponentti, joka parhaiten tehostaa tuottavuutta. Lisäksi on selvitettävä, millaiset tilat kussakin yrityksessä parhaiten toimivat ja lisäävät työntekijöiden viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Vasta näiden kysymysten jälkeen voidaan miettiä tilojen suunnittelua."

Nykyään ihmiset valitsevat työpaikan osittain sen perusteella, millainen on työympäristö. Tukevatko työympäristö kokonaisuudessaan tilat mukaanlukien heidän kykyjä ja työntekoa työyhteisössä - tämä on nykypäivän työkriteerit, jotka vaikuttavat yrityksen menestykseen.

"Tämä tarkoittaa hyvän ja toimivan työyhteisön luomista yrityksiin: miten toimimme yhteisönä, millaisia mahdollisuuksia on tehdä yhteistyötä ja sparrata toisia, ja miten oppia toisilta? Näihin mittareihin meidän tulee kiinnittää yhä suurempaa huomiota", toteaa Gitte Andersen.

 

Alkuperäinen haastattelu tanskankielellä 

 

 

LUE LISÄÄ:

Strategic Work Place Management

 

Small Business:Half of the office workers are unproductive due to poor workplace

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo