Kansainväliset työmarkkinat yhtämieltä: Hybridi työmalli on tulevaisuutta

Kansainväliset työmarkkinat yhtämieltä: Hybridi työmalli on tulevaisuutta

01
maalis
2021
Steen Uno
Työmarkkinat ja toimistoelämä on pikkuhiljaa kulkemassa kohti COVID-19 lockdownin loppua ja paluutta normaaliin. Kohta on aika jättää kotitoimistot ja palata työpaikoille – mutta missä määrin? Hybridi työmalli näyttää olevan lähitulevaisuuden avainsana.
01
maalis
2021
Steen Uno


 

Kun maailmanlaajuinen korona lockdown pian lähenee loppuuan, yritykset kiireisenä pohtivat miten järjestää paluu työpaikoille. Erilaiset työteonmallit näyttävät tulleen jäädäkseen ja tulevaisuuden työratkaisut yhdistävät etä-, jousto-, hybridi- ja toimistotyönteon. 

Merkittävät määrä kansainvälisiä yrityksiä aikoo antaa työntekijöille yhä vapaammat kädet valita oma työympäristö, joko kotitoimisto tai työpaikka – tai näiden joustavat yhdistelmä. 

Yhä suurempi määrä yrityksiä myös aikoo esitellä erilaisia joustavia työnteonmalleja, jotka eivät välttämättä vaadi työntekijän fyysistä paikallaoloa työpaikalla ollenkaan.

Tuoreitten kysely- ja mielipidetutkimusten mukaan, suurin osa työntekijöistä näkevät joustavat työmallit sekä positiivisena että välttämättänä muutoksena kohti tulevaisuuden työntekoa.

 

Valitse Hybridi-malli

 “Työpaikka ei ole enää sidottu toimistohuoneisiin toimistotorneissa. 8-4 työpäivät ovat mennyttä aikaa ja työntekijöiden hyvinvointi on paljon enemmän kuin viihtyisät toimitilat ja hyvät taukosnaksit”, sanoo Salesforce-yrityksen presidentti Brendt Hyder. 

Amerikkalainen ohjelmistoyritys on yksi markkinoiden johtava tekijä mitä tulee joustaviin etätyöehtoihin: työehdot mahdollistavat joustavat hybridi-työmallin joka yhdistaa in-person ja etätyöt antaen suurta joustoa työntekoon. 

 


 Uusimpien kyselyigden mukaan suurin osa työntekijöistä näkeävt erilaiset hybridimallit 
olennaisena ja välttämättömänä osana tulevaisuuden työntekoa.
                                                                                                                          Kuvat:  iStock

 

 

“Suurin osa työntekijöistämme tekee töitä toimistossa ainakin osan ajasta. Ja olemme huomanneet, että 80% työntekijöistä vaalivat sitä sosiaalista toimistoympäristöä, joka mahdollistaa yhteistyön ja yhdessä ideoimisen.”

 “Tulemme uudelleen suunnittelemaan toimistomme ja työtilamme pikkuhiljaa yhä vahvemmin yhteisökeskuksiksi, community hubeiksi, joka mahdollistaa tällaisen hybridi-työnteon mallin”, toteaa Brent Hyder. 

“Luomme tilaa yhteistyölle ja yhdessä tekemiselle erilaisilla tilasuunnitteluilla, jotka vahvistavat tätä ihmisten välistä kommunikaatiota ja yhdessä ideoimista jota ei voi korvata online-työnteolla. Tämä ei ole vain tulevaisuuden työmalli, tämä on aivan uusi kulttuuri.”

 

Sekoitus työtapoja

Pandemian jälkeisessä maailmassa, yrityksten tulee kiinnittää erityistä huomioita työ- ja vapaa-ajan joustavaan yhdistämiseen joka mahdollistaa tasapainoisen työnteon sekä työpaikalla että kotitoimistossa. 

Hybridi-malli takaa joustavat mahdollisuudet työntekijöille valita ja käyttää valikoimasta työpaikkoja ja –tapoja, virtuaalikokouksista in-person workshoppeihin. 

 

 Pitkän etätyöjakson jälkeen, suurin osa työntekijöistä arvostavat yhä enemmän sosiaalista 
kanssakäymistä, kollegoita ja työympäristöä, joka mahdollistaa asioiden jakamisen ja yhdessä tekemisen. 

 

Tuoreimmat kyselyt osoittavat että joka aina yhdeksän kymmenestä yritysjohtajasta ovat samaa mieltä siinä, että hybridi-malli tulee jäämään pysyväksi osaksi työnteon kulttuuria tulevaisuudessa. 

Employers expect hybrid working to keep their businesses agile and to improve talent retention. Also, hybrid work models will ultimately help to reduce companies´ office and real estate costs.

Työnantajat näkevät hybridimallin mahdollistavat joustavat työmallit ja näin myös houkuttelevan yritykseen uusia työntekijöitä. Lisäksi, hybridi-malli ennenkaikkea mahdollistaa toimistokulujen pitämisen pienenä eikä yritys maksa korkeita kiinteistömaksuja. 

 

Kulttuurin vaikutus

Kun hybridi-mallia testataan ympärimaailman, Amerikkalainen teknologiakorporaatio Google on alkanut tutkia, miten hybridi-malli voi mahdollisesti muokata koko korporaatio kulttuuria, luovuttaa ja yhteistyötä. 

“Kun valmistaudumme toimistoille paluuseen pitkän etätyöjakson jälkeen, meidän tulee kysyä miten pidämme korporaatiokulttuuria yllä”, todetaan Googlen raportissa. 

 


 Ideaali hybridi-malli näyttänee olevan kaksi etätyöpäivää ja kaksi toimistopäivää viikossa. 

 

Monien raporttien mukaan, ideaali hybridi-malli näyttää olevan malli jonka mukaan töitä tehdään kaksi päivää toimistossa ja kolme päivää kotona tai etätöissä.

Kun kyselytutkimuksessa kysyttiin, mikä olisi optimaalinen toimistoaika tulevaisuuden koronan jälkeisessä maailmassa, vastaus oli:

43% vastanneista oli sitä mieltä, että ideaali  hybridi-malli tarkoittaisi kaksi toimistotyöpäivää ja kaksi etätyöpäivää viikossa. 23% vastanneistaa taas valitsisi etätyöskentelyn kaikkina viitenä päivänä viikossa ja vain 5% tekisi mieluummin kaikki päivät töitä toimistossa. ● 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo