Joustavuus ja terveys ovat etusijalla uusissa post-korona toimistoissa

Joustavuus ja terveys ovat etusijalla uusissa post-korona toimistoissa

01
syys
2020
Steen Uno
Korona-aika on pakottanut kaikki toimistot kiinittämään huomiota terveyteen, mikä ei ole huono asia. Asiantuntijat arvioivat, että “post-korona” toimistoissa terveys-, hyvinvointi- ja joustavuusvaatimukset ovat yhä tärkeämpiä mikä näkyy työtavoissa, toimistoympäristöissä sekä sisustuksessa.
01
syys
2020
Steen Uno


Steen Uno

 

Vuoteen 2010 asti, joustavat ja aktiiset työympäristöt olivat ehdottomasti alan suuri trendi ja yritykset ympäri maailman suosivat sosiaalisia avotoimistoja. 

Kunnes Korona mullisti paitsi maailman mutta myös muutti sekä työntekemisen tavat että toimistoympäristöt. Kun etätyöstä on tullut uusi normaali ja elinympäristöltä vaaditaan uudenlaisia terveyskriteerejä, on toimitilojen sopeuduttava tähän muutokseen. 

Kansainvälisen lockdownin aikana, kotitoimistoista tuli osa monen arkea ja osoitti, että kotitoimistot ja etätyö voivat todella olla varteenotettava vaihtoehto perinteisille toimistoilla ja työpaikoille. 

Samalla pandemia myös muutti suhtautumisemme trendikkäisiin avotoimistoihin, joiden tilat eivät ole optimaalisia terveyden ja turvallisuuden kannalta eivätkä vastaa tulevaisuuden terveysvaatimuksia. 

 


Joustavuus

“Tulemme luultavasti näkemään kauaskantoisia vaikutuksia, miten korona tulee muuttamaan toimitiloja tulevaisuudessa. Suuret yritykset ja organisaatiot tulevat luultavasti valitsemaan pienempiä toimistokomplekseja työntekijöiden kotien lähettyviltä yhden suuren toimitilan sijaan.”

“Korona-kriisin jälkeen, joustavien toimitilojen kysyntä tulee oletettavasti vain kasvamaan kun työntekijät jatkavat osittaista etätyöskentelyä vielä pitkään. Joustavat palvelutoimistot ovat mitä luultavammin uusi trendi korona-ajan jälkeen, arvioi Skansa-Groupin toimitusjohtaja Peter Nymann-Jørgensen.

 

 Uusi ajankohtainen kysymys on, kuinka jakaa työntekijöiden etätyötunnit ja

toimistoaika tulevaisuudessa.        Kuva: iStock

 

Yksi koronan jälkeisesti haasteista on, miten jakaa kotona tehtävä etätyö ja toimisto-aika tulevaisuudessa. Monet yritykset pohtivat, kuinka paljon etätyötä on hyväksi sekä työntekijöille että yritykselle ja miltä uuden työaikataulut tulevat näyttämään.

Toinen haaste on toimitilojen suunnittelu. Kuinka paljon tilaa yritykset tarvivat jos yhä useampi työntekijä tekee osittaista etätyötä? Toimistoneliöiden tarvei ei välttämättä ole enää yhtä suuri. 

 

Aktiivi-toimisto

“Uskon, että avotoimisto-terminologia on katomassa. Nyt puhutaan enemminkin aktiivi-toimistoista, jotka rakentuvat eri toimintojen ympärille. Jo ennen koronaa, yhä useampi teki joustavasti etätöitä kotoa – korona on vain vauhdittanut tätä kehitystä.” 

“Uusi kehitys saattaa jättää yhä useamma tarpeettoman toimistopöydän tyhjäksi ja toimistoneliöt tarpeettomiksi. Erityisesti tilat, jotka eivät mahdollista yhteistyötä tai muunlaista tekemisen muotoa kuin tietokonetyöskentelyn tulevat luultavasti katoamaan”, ennustaa tanskalainen arkkitehti PLH Arkkitehdit –yrityksestä, Paulette Christophersen.

 


 Korona ja sen tuomat muutokset työmarkkinoilla tulevat yhä entuudestaan lisäämään 
etätyötä ja joustavia toimitilaratkaisuja ennustavat asiantuntijat.    Kuva: WeWork
  

 

 

Hän ennustaa, että korona-kriisi ja sen tuomat muutosvaatimukset tulevat yhä kiihdyttämään aktiivi-toimisto trendiä.

“Kaiken kaikkiaan kyse on balanssin löytämisestä, mikä tuo kaikista suurinta hyötyä kullekin yritykselle. Riippuen yrityksestä, tilojen tulee edesauttaa yhteistyötä ja innovaatiivisuutta tai tarjota tiloja suurta keskittymistä vaativiin tehtäviin”, painottaa Paulette Christophersen.

 


Toimistojen uudet terveysvaatimukset

Juuri nyt, uudet terveysvaatimukset ja työntekijöiden turvallisuus ja terveys ovat kuitenkin etusijalla. Ilmanlaatu, puhtaus ja hygienia sekä turvavälit ja riittävän tilavat toimitilat ovat etusijalla. Toimitilat suunnittellaan nämä vaatimukset edellä. 

Monet yritykset joutuvat ja tulevat muokkaamaan toimitiloja vastaamaan uusia terveysvaatimuksia kun työntekijät palaavat asteittain työpaikoille. Ei enää hot-deskejä tai jaettuja työpisteitä kun työntekijöiden terveys on kaikkien ensisijainen prioriteetti.


 Toimitilasuunnittelu tulee uudelle aikakaudelle, jota muovaavat uudet terveys- ja hyvinvointivaatimukset. 
Terveys ja puhtaus ovat suurimmat vaatimukset tulevaisuudessa,
 toteaa yhdysvaltalainen suunnittelija.

 

 

 “Aivan kuten toimitilasuunnittelu on kehittynyt vuosien aikana työpiste-kopeista avotiloihin, toimitilasuunittelu on taas kokemassa suurta muutosta kohti terveys- ja hyvinvointi ajattelua”, ennustaa amerikkalainen sisustussuunnittelun ammattilainen, Clayton Whitmann, Callison RTKL. 

“Ensinmäinen askel on operatiivine. Ihmiset ovat yhä valveutuneempia terveys- ja hyvinvointivaatimuksista ja työpaikoilta vaaditaan yhä enemmän. Me haluamme, että työpaikat vastaavat näitä korkeampia terveysvaatimuksia.”

”Kuten LEED-järjestelmä on kansainvälisesti hyväksytty ympäristövaatimus sertifikaatti, tulevaisuudessa samantapainen hyvinvointi-sertifikaatti tulee yleiseksi. Uudet hyvinvointi ja terveys ohjeistukset tullevat ohjaamaan toimitilojen suunnittelua kansainvälisesti, mikä yhä parantaa toimistojen vaikutusta työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.”  ● 

 

 

Read more:
Mckinsey.com: Reimagining the office and work life after COVID-19
Workdesign.com: A Look Into The Workplace Post-COVID-19: The Anti-Office
Forbes.com: Why The Biggest Companies Are Turning To Flexible Workspaces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo