IoT muokkaa tulevaisuuden toimistot ja toimistotyön uuteen uskoon

IoT muokkaa tulevaisuuden toimistot ja toimistotyön uuteen uskoon

18
huhti
2018
Iina Pyykkö
Internet of Things (IoT) kehittyy kovaa vauhtia. Robottiteknologia ja tekoälyinnovaatiot ovat ihan pian koputtamassa kaikkien ovella paitsi kotona mutta myös toimistoissa. Oletko valmis uuteen teknologiseen vallankumoukseen?
18
huhti
2018
Iina Pyykkö

Automatisoitu laskentaohjelma ja kirjanpito, sijoitusrobotti ja ohjelmat, jotka pystyvät tuottamaan tekstiä tai esimerkiksi hoitamaan yrityksen rekrytoinnin. Jo nyt toimistossa monet toiminnot on automatisoitu. Seuraavien kolmen vuoden aikana jopa kolmannes kaikista toimistotöistä tulee automatisoitumaan, arvioidaan viime vuoden joulukuussa tehdyssä amerikkalaisessa tutkimuksessa.

Yritykset, jotka jo nyt käyttävät IoT-teknologiaa ja automatisoituja prosesseja, ovat todennäköisemmin vallankumouksen etulinjassa ja lisäämässä teknologian käyttöä myös lähitulevaisuudessa, selviää samaisesta tutkimuksesta.

Mutta ovatko yritykset todella valmiita IoT-vallankumoukseen? Monet yritykset eivät ole valmistautuneet mitenkään robottiteknologian kasvuun. Vain 5% tutkimukseen vastanneista yrityksistä arvioivat, että yritysten hallintopuoli on valmiina automatisoitumaan. 

 

Toimistot ja yritykset vasta heräämässä

"Alamme nyt vasta pikkuhiljaa ymmärtämään, että ennustukset robottivallankumouksesta ei ole liioiteltua, vaan pian todellisuutta. Ymmärryksemme IoT-vallankumouksesta ja robottiteknologian mahdollisuuksista syvenee ja kasvaa", sanoo yksi tutkimuksen toteuttajista Renee Smith, Group Willis Tower Watson -lakikonsulttiyrityksen johtaja. 

"Toimistotyöntekijät ovat tulevaisuudessa osa työprosesseja, joista suuri osa on automatisoitu ja jotka osittain hoitaa robotti. Yritysten tulisi alkaa miettiä, miten työntekeminen muuttuu kun työntekijät toimivat yhdessä robottien ja ohjelmien kanssa sekä miten varmistaa työn laatu ja menestys myös tulevaisuudessa."

 

 

Robottiteknologia muuttaa toimistot ja toimistotyön

Uset toiminnot tulevaisuudessa tulevat olemaan automatisoituja, mikä säästää työvoiman tarvetta työpaikoilla. Monet työtehtävät ovat jo nyt automatisoitu, kuten esimerkiksi yövartiointi kameroiden avulla. Toimistoissa robottiteknologia tulee lisääntymään kaikista nopeiten kun monet hallintotehtävät voidaan automatisoida. 

Robottiteknologia ja IoT-innovaatiot tulevat vapauttamaan toimistotyöntekijät ennenkaikkea ruutiinitehtäviltä.  Teknologisen kehityksen myötä työvoima voidaan sen sijaan käyttää sellaisiin työtehtäviin, jotka tuovat enemmän lisäarvoa yrityksille. Tämä lisää tuottavuuttaa ja parantaa tehokkuutta. 

Amerikkalaiset ennustukset arvioivat, että vuoteen 2021 mennessä jopa neljä miljoonaa toimistotyöntekijää jäisi työttömäksi, kun robotit hoitavat tulevaisuudessa monet työtehtävät. Yksi robotti pystyy tekemään arviolta noin 2-3 toimistotyöntekijän työn, sekä tehokkaammin ja tarkemmin. Arviot ovat varsin pelottavia monelle työntekijälle.

Optimistisemmat arviot enustavat, että vain kaikista rutiininomaisimmat työtehtävät tulevat automatisoitumaan toimistoissa. Robottien ei uskota pystyvän hoitamaan työtehtäviä, jotka vaativat ajattelutyötä eivätkä ole rutiininomaisia. Lisäksi monet arvioivat, että työntekijöitä tarvitaan yhä valvomaan ja ohjaamaan robottien työtehtäviä. Tällöin työvoiman tarve ei itseasiassa vähene mutta työtehtävien luone muuttuu.

 

 

IoT-innovaatiot ja robottiteknoloa tulevat muuttamaan työnluonnetta, mutta kuinka paljon se vaikuttaa työvoimaan ja -tarpeeseen, se jää nähtävksi. Varmaa kuitenkin on, että kun työtehtävät nopeutuvat, yritysten tuottavuus kasvaa, mikä on toki hyvä asia itsessään. 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo