Interaktiivinen design luo lisäarvoa

Interaktiivinen design luo lisäarvoa

14
tammi
2016
Petra Teräntö
MatchOfficen uusi UX/UI -suunnittelija Caroline Nelson antaa ohjeita käyttäjäystävällisen interaktiivisen designin suunnitteluun, jonka avulla voit luoda lisäarvoa käyttäjille.
14
tammi
2016
Petra Teräntö

 

faktat Carolinesta

Moni yritys painii saman haasteen kanssa, miten luoda kiinnostavat kotisivut, jotka herättävät käyttäjien mielenkiinnon yritystä kohtaan. Nettisivujen visuaalinen ilme, käyttäjäystävällisyys, sisältö sekä nopeus ovat tekijöitä, jotka ratkaisevat, kuinka kauan käyttäjät viipyvät yrityksen kotisivulla. Visuaalinen ulkoasu ja rakenne vaikuttavat käyttäjäkokemukseen, eli siihen, kokeeko käyttäjä sivuilla vietetyn ajan ajankäytön arvoiseksi.

Internetin aikakaudella käyttäjät ovat tottuneet toimimaan jatkuvassa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa digitaalisen ympäristön kanssa. Tämän seurauksena myös nettisivuilta vaaditaan käyttäjäystävällistä ja ihmisläheistä otetta, jossa kohderyhmän toiveet ja tarpeet on tarkoin huomioitu. Yritysten kotisivujen tulee tukea tuotetta - on kyse sitten tuotemyynnistä tai palvelutarjonnasta. Lähtökohtana on, että sivuilla käyminen johtaa asiakkuuteen.  

Digitaalisen mediasuunnittelun asiantuntija Caroline Nelson toimii MatchOfficella käyttöliittymä- (User Interface Design, UI) ja käyttäjäkokemussuunnittelijana (User Experience Design, UX). Lue Carolinen parhaat vinkit, miten luoda käyttäjäystävälliset ja vuorovaikutusta tukevat kotisivut. 

 

Tunne kohderyhmäsi

Digitaalinen ympäristö altistaa meidät jatkuvasti lukuisille tarjolla oleville mahdollisuuksille ja virikkeille. Caroline painotta, että tarjonnan paljoudesta johtuen kotisivuja suunniteltaessa onkin erittäin tärkeää, että yritys ymmärtää asiakkaan tarpeet ja näkökulman. 

”On olennaista, että asiakaslähtöisyys otetaan alusta lähtien huomioon. Tästä syystä on hyvä huomioida ja selvittää käyttäjäskenaario, joka kertoo sivulla vierailevien käyttäjien toimintatavoista . Käyttäjäkokemus on mahdollista muokata optimaaliseksi nimenomaan käyttäjien käyttäytymismallien ymmärtämisen kautta.”

Käyttäjäskenaarion avulla löydät sellaiset tekniset ratkaisut, jotka parantavat huomattavasti käyttäjäystävällisyyttä ilman, että käyttäjät edes huomaavat teknologian olemassaoloa. 

UI /UX erot    

 

10 ohjetta käyttäjäystävällisten kotisivujen luomiseen

1. Mieti muutosta kohderyhmäsi kannalta jos teet muutoksia sivulla. Jos muutos on näkyvä, testaa muutosta ensin käyttäjäryhmän avulla.

2. Luo tuotteen ympärille tarina, jossa sinä toimit kertojana. Keskity erityisesti siihen, mikä on tarinan sanoma ja nostaa se suunnitteluhierarkiassa ylemmäksi. 

3.  Hyvät kotisivut tempaavat vierailijan mukaan tarinaan ja siten tukevat vuorovaikutusta. Käyttäjällä on oltava käsitys mahdollisuuksistaan. Tutkimukset osoittavat, että käyttäjän katse kohdistuu lähtökohtaisesti visuaalisiin elementteihin ja tyypillinen internetin käyttäjä haluaa klikata nappeja ja painikkeita, mieluummin kuin linkkejä tai tekstejä. Tätä käyttäytymistä voidaan tukea tuomalla sivulle ’call-to-action’ -elementtejä, kuten käyttöpainikkeita ja -linkkejä. 

4. Call-to-action -elementit voivat olla dynaamisia syöttökenttiä, jotka muuttuvat käyttäjän valintojen mukaan. Tai ne voivat olla Hover-hiiri (mouse-over) elementtejä, jotka paljastavat lisämahdollisuuksia, antavat lisätietoa tai kannustavat uusiin klikkauksiin. Myös grafiikkaa voidaan käyttää call-to-action -elementtinä. Grafiikkaa käytetään apuna, kun käyttäjän huomio halutaan suunnata tiettyyn sivun kohtaan, minkä jälkeen käyttäjän toimintoihin on mahdollista reagoida. 

5. Infografiikka, havainnollistavat taulukot ja kuvitukset vaikuttavat myös sivun dynaamisuuteen ja tekevät siitä kevyemmän. Erityisesti infografiikka on muotia ja kuuluu jokaisen modernin kotisivun ulkoasuun. Tieto on näin ollen mahdollista esittää eläväisemmällä ja vuorovaikutteisemmalla tavalla. 

6. Kun käyttäjä viettää aikaansa sivulla, on keskeistä, että sivujen sisältämä informaatio ja sanoma ovat helposti ymmärrettäviä, eikä tietojen sisäistäminen vaadi ylimääräistä aikaa. Sinun tuilisikin välttää liian monien häiritsevien elementtien tuomista sivulle, jottei sanoman perille välittäminen esty. Pidä kokonaisuus niin yksinkertaisena kuin mahdollista. 

7. Ole sivun suunnittelun ja ratkaisujen osalta johdonmukainen. On tärkeää, että tiettyjä elementtejä toistetaan useamman kerran ja että sivun rakenteella on olemassa tietyt kehykset. Näin vältetään sekavan vaikutelman luomista.

8. Kotisivun designin on noudatettava tiettyä typografiaa, rakennetta ja lisäksi elementtien välissä on hyvä olla ilmaa. Nämä kaikki osaltaan auttavat luomaan selkeän vaikutelman. Vältä monen eri fontin ja tekstikoon käyttämistä.

9. Esitä eri toiminnot ja mahdollisuudet selkeästi. Painikkeiden tulee vastata niiden edustamaa sisältöä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että erilaisten painikkeiden tarkoitus on helposti ymmärrettävä. Tätä voit helposti selkeyttää esimerkiksi väreillä ja muilla merkinnöillä. 

10. Suunnittele kotisivun design myös puhelimeen soveltuvaksi. Periaate on puhelin ennen tietokonetta. Navigointi puhelimessa ja tietokoneessa eroavat huomattavasti toisistaan. Puhelimen ruudulla on huomattavasti vähemmän tilaa, mistä syystä designin on oltava yksinkertainen ja sen on priorisoitava keskeisintä viestiä. Toisaalta kosketusnäyttöinen puhelin ja tabletti antavat erilaisia käyttömahdollisuuksia, mikä asettaa uudenlaisia haasteita myös nettisivujen suunnittelulle.  

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo