Ennustus: Yhä useammat yritykset tulevat valitsemaan joustavat toimitilaratkaisut

Ennustus: Yhä useammat yritykset tulevat valitsemaan joustavat toimitilaratkaisut

25
elo
2019
Steen Uno
Kansainväliset tutkimukset ja ennustukset kaikki ovat yhtä mieltä yhdestä, seuraavien neljän vuoden aikana joustavien toimitilojen markkinaosuus tulee kasvamaan yli 50%. Yhä useamma yritykset ympärimaailman etsivät coworking-tiloja ja muista joustavia toimitilaratkaisuja.
25
elo
2019
Steen Uno


 

 

Joustavien toimitilojen markkinat jatkavat kasvuaan ja kukoistustaan. Useat eri lähteet arvioivat, että vuoteen 2030 mennessä jopa 30 % kaikista toimitiloista on erilaisia joustavia toimitiloja. 

Viime vuosien coworking-hypestä huolimatta, joustavien toimitilojen markkinat ovat silti varsin kehittyvässä vaiheessa ja monet markkinat ovat vasta astumassa joustaviin toimitiloihin. Tällä hetkellä noin 10% kaikista maailman toimitiloista on joustavia toimitiloja.  

Markkinoiden odotetaan jatkavan nopeaa kasvuaan aina vuoteen 2030 asti, mitä edistää muun muassa yritysten budjettileikkaukset, epävarma talous ja muuttuvat työmarkkinat. 

Vuonna 2018 avattiin ennätykselliset 2 188 uutta joustavaa toimitilaa maailmalla. Uusimpien ennusteiden mukaan, markkinnat saavuttavat jo pian 20 000 toimitilan rajapyykin ja vuoteen 2022 mennessä joustavien toimitilojen lukumäärä kasvanee jopa 26 000 toimitilaan. 

 

Uusia toimitilatarjoajia

“Tämän päivän joustavat toimitilat tarjoavat työympäristöjä, jotka myös tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja auttavat yrityksiä kehittymään ja kasvamaan. Juuri tästä syystä uudenlaiset joustavat toimitilat houkuttelevat kaiken kokoisia yrityksiä ja kaikilta aloilta.”

Jopa joka toinen kaikista uusista avatuista toimitiloista on uusien toimitilayrittäjien perustamia. Loput ovat vanhojen, suurten toimitilaoperaattoreiden ja franchise-yritysten perustamia toimitiloja”, kertoo Richard Smith, kansainvälisen joustavia toimitiloja välittävän Office Freedom yrityksen toimitusjohtaja. 

 

 


Joka toinen uusista toimitiloista on uusien toimitilayrittäjien perustamia, kun yksi kolmasosa on 
entisten toimtilayritysten avaamia, suurten toimijoiden tai franschise-toimitilayritysten. 
                                                                                  Kuva: Trend Micro Offices Singapore

 

 

Office Freedom yrityksen vasta julkaistu tutkimus osoittaa, että uusien toimitilojen määrä Lontoossa on kasvanut viime vuonna jopa 42%, mikä tekee metropolista yhden nopeimmin kasvavista joustavien toimitilojen markkinoista maailmassa – uusi joustava toimitila avataan Lontoossa joka viides päivä. 

Auttamatta, nopea kasvu on johtanut yhä kilpailukykyisempiin hintoihin toimitilamarkkinoilla ja joustavien toimitilojen hinnat ovat laskeneet Lontoossa – viimeisen kahden vuoden aikana toimistohinnat ovat laskeneet jopa 33%. 

 

Joustavien toimitilojen selvä nousu

Kun freelansereiden ja etätyöntekijöiden määrä kasvaa kansainvälisesti, joustavien toimitilojen markkinat kehittyvät ja erilaiset coworking- ja joustotoimitilaratkaisut muokkaavat edelleen sitä missä ja miten teemme töitä. 

Ropes & Gray yrityksen vasta julkaiseman raportin mukaan, suurin osa toimitilayritysten johtajista uskovat merkittävään joustavien toimitilojen nousuun. 92% kaikista pienempien yritysten johtajista ja 73% kaikista suurien korporaatioiden johtoportaan toimijoista näkevät coworkingin tulevaisuuden työtilana. 

 


 


Kun freelansereiden ja etätyöntekijöiden määrä jatkaa kasvua, joustavien toimitilojen 
markkinat kehittyvät ja tarjoavat yhä uudenlaisia joustavia toimitilaratkaisuja.

 

“Teknologia on tehnyt etätyön mahdolliseksi ja jopa kannattavaksi, mikä on tasoittanut työntekijöiden työ-ja vapaa-aika balanssia mutta myös pienentänyt yritysten työntekijäkuluja. Lisäksi, nykyinen taloustilanne haastaa yritykset yhä kasvattamaan tuottavuutta”, todetaan raportissa. 

73% kaikista 100 kyselyyn vastanneista toimitilatarjoajista uskoo, että kiristynyt taloustilanne nostaa joustavien toimitilojen kysyntää ja lisää kasvua. Ja 61% vastanneista niin ikään uskoo, että joustavat toimitilat ovat vähemmän alttiita talouden heittelyille koska joustavat toimitilat tarjoavat erittäin edullisia toimitilaratkaisuja. 

 

Lontoo johtava markkina-alue

Yksi maailman suurimmista palvelutoimistojen tarjoajista, Istant Offices, arvioi, että noin 3 – 5 % kaikista maailman toimitiloista on jo nykyään joustavia palvelutoimistoja.  

Seuraavien viiden vuoden aikana luku luultavasti vain nousee ja ylittää pian 10% rajan kun perinteisiä toimitiloja tarjoavat yritykset lisäävät portfolioihinsa joustavia toimitiloja yhä enemmän kysynnän kasvaessa.

 

 

Suurimmissa markkinakeskuksissa, kuten Lontoossa ja NYCissä, joustavien toimitilojen 
kasvu on jopa 17% ja 20% luokkaa.
                                                                                                           Tutkimus: Instant Offices 

 

 

Instant Offices yrityksen vasta julkaistu raportissa katsottiin 18 maailman suurimpien kasvukeskuksien toimitilamarkkinoita, jotka yhdessä muodostavat maailman suurimmat markkinat.

“Lontoo pitää selvää johtopaikkaa mitä tulee toimitilojen määrään ja heti perässä tulee New York. Muut kansainväliset kasvukeskukset kuten Pariisi, Tokio tai Chicago ovat vielä selvästi kehittymässä mutta oletettavaa on, että tulevina vuosina joustavien toimitilojen määrä kasvaa merkittävästi kaikkialla”, todetaan raportissa. ● 

 

 

 

Lue lisää:
Officefreedom.com: The number of flexible workspaces set to increase
Ropesgray.com: Coworking - a real estate revolution?
Theinstantgroup.com: The top 18 markets for Flexible Workspace in 2019
Matchoffice.com: The rise of flex spaces helps maintain
                                                                        real estate industry optimism on top

     

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo