Coworking-tilat johtavat toimitilamarkkinoita ja nostavat ennusteita

Coworking-tilat johtavat toimitilamarkkinoita ja nostavat ennusteita

04
kesä
2019
Steen Uno
MatchOffice toimistohotellitutkimus 2019 osoittaa, että Euroopan vuokramarkkinat ovat vakaat ja yhä suositummat coworking-tilat kasvattanee palvelutoimitilasektoria. Coworking-konsepti vie kasvun ja tuoton uudelle tasolle.
04
kesä
2019
Steen UnoSteen Uno

 

Eurooppalaiset vuokratoimistomarkkinat ovat tasaisessa kasvussa – ja kasvua johtavat coworking-tilat, joiden nousut on ollut merkittävää viimeiset vuodet. 

Paitsi Euroopassa myös muualla mailmassa, coworking-tilojen ja muiden erilaisten joustavien toimitilojen lukumäärä on jopa tuplaantunut viimeisten kahden vuoden aikana, jopa 20% vuosikasvuvauhtia.  

MatchOffice Industry Survey 2019, mukaan, coworking-tilojen kasvu on merkittävä koko toimitilasektorille ja coworking-tilat pitävät markkinat nousussa. 

Vuosittainen toimistohotellitutkimus, johon on tänä vuonna osallistunut 1,159 toimistohotellia yhteensä 51 eri maasta, osoittaa että joustavien toimistoratkaisujen nousu on kiistaton ja coworking-tilat nostattavat merkittävästi markkinaoptimisia ja ennusteita. 

 

Coworking edellä 

“Coworking-tilojen selvä kasvu ja yhä suurempi kiinnostus erilaisia joustavia toimitiloja kohtaan hyödyttää koko toimitilasektoria ja tuo lisää kasvua”, toteaa MatchOfficen toimitusjohtaja Jakob Dalhoff. 

”Uusi toimistohotellitutkimuksemme 2019 osoittaa, että yli 92% eurooppalaisista toimistohotelleista odottaa kasvun pysyvän samana tai jopa nousevan seuraavan vuoden aikana. Ja 12% vastanneista odottaa selvää kasvua vuoteen 2019 verrattuna.” 

 Coworking-tilojen suuri kasvu ja lisääntynyt kysyntä on yksi keskeisimmistä tekijöistä,
jotka nostavat toimitilamarkkinoita.
                                                                                                       
 (Kuva: Steelcase.com)

 

Euroopan toimistohotellit ovat ylläpitäneet korkeaa vuokrausprosenttia. Lähes joka kolmas tutkimukseen vastanneista toimistohotellitoimijoista ilmoitti vuokraprosentin olevan enemmän kuin 90%, ja toinen kolmannes ilmoitti luvun olevan yli 80%. 

Joka yhdeksäs kymmenestä toimistohotellista on pitänyt vuokratason samana tai nostanut vuokrahintoja vuonna 2019 verrattuna edellisvuoteen. Yleinen ilmapiiri onkin positiviinen - 80% kaikista toimistohotellitutkimukseen vastanneista piti markkinoita positiivisina tai erittäin positiivisina verrattuna edellisvuoteen. 

 


Palvelutoimitilat tuovat voittoa

 “Coworking-konseptin kansainvälinen ‘breakthrough’ ja joustavien toimitilojen nousu on ihan selvästi muuttanut koko toimitilasektoria ja jättänyt perinteisiä pitkä-aikaisia vuokrasopimuksia tarjoavat toimijat yhä tiukemmalle.” 

“Nykyään ei vain yksityiset yrittäjät mutta kaiken kokoiset yritykset ovat kiinnostuneita uudentyyppisistä vuokrauksista: yhä lyhyemmistä ja joustavimmista toimitiloista. Vuokranantajat, jotka vastaavat tähän kysyntään hyötyvät markkinoiden muutoksista selvästi”, toteaa Jakob Dalhoff. 

 Joka yhdeksäs kymmenestä eurooppalaisesta palvelutoimitiloja tarjoavasta yrityksestä 
odottaa samaa tai jopa korkeampaa kasvua kuin edellisvuonna.

 

Palvelu- ja coworkingtoimitilojen ultramoderni tyyli ja uudenlaiset innostavat sisustusratkaisut tuovat lisäarvoa ja vuokranantajat saavat jopa kaksi tai kolme kertaa suurempaa voittoa per neliö verrattuna perinteiseen konttoritoimitilaan. 

Kun coworking-trendi yhä leviää, yhä suureempi määrä myös sijoittajista suosii joustavia toimitiloja ja nykyään selkeästi suurempi osa sijoittajien portfolioista sisältääkin erilaisia coworking-tiloja, arviolta 15-30%. 

Tänäpäivänä,joustavat toimitilat hallitsevatkin ei vain vuokramarkkinoita mutta myös sijoittajien kiinnostus on yhä enemmän coworking-tiloissa. 

 


Coworking-tilojen vuosikymmen

Vuonna 2019 toimistohotellitarjoajat ovat ylläpitäneet samaa vuokraustasoa ja kysyntä on pysynyt niin ikään, osoittaa MatchOffice Industry Survey 2019 Kun kysyntä lisääntyy ja vuokrausprosentti pysyy tasaisessa nousussa, vuosikymmentä näyttää hallitsevan palvelutoimtilat ja coworking-trendi kauttaaltaan.

Markkinat ovat selkeäasti positiiviset. Palveluntarjoajat pitävät hintatason kokoajan korkealla ja vuokrasopimukset ovat yhä pidempiä – trendi joka on jatkunut sitten vuodesta 2016. 

 


 


"Coworking-tilojen selvä kysyntä ja palvelutoimitilojen merkittävä kasvu nostaa 
toimitilamarkkinoita merkittävästi", toteaa MatchOfficen toimitusjohtaja Jakob Dalhoff. 

 

“Vuosittainen tutkimuksemme osoittaa, että Euroopan toimistohotellimarkkinat ovat aktiiviset ja jatkavat nousuaan”

Vuokrataso on tasaisessa nousussa, mikä on edellytys terveelle kasvulle ja kehitykselle, ja yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia ja -paikkoja. Olemme varmoja, että positiivinen kehitys jatkuu vuoden 2019 jälkeenkin”, ennustaa Jakob Dalhoff. ● 

 

 

 

Lue lisää MatchOffice Industry Survey 2019

                                                                                                                  

 

MatchOffice Survey Report 2018
MatchOffice.com: The young generations demand social and flexible work environments
MatchOffice Survey Report 2017
MatchOffice Industry Survey 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo