Coworking muokkaa kiinteistösektoria

Coworking muokkaa kiinteistösektoria

28
maalis
2017
Iina Pyykkö
Uudentyyppiset yhteisölliset toimitilaratkaisut ovat yleistyneet ja niiden kysyntä vain kasvanee. Miten kiinteistöyritysten tulee vastata tähän? Lue, mitä eurooppalaisten kiinteistöyritysten johtajat ajattelevat kiinteistösektorista ja sen kehitysnäkymistä.
28
maalis
2017
Iina Pyykkö

Coworking-tilat, yhteisölliset työtilat, toimistohotellit, virtuaalitoimistot ... uudenlaisia toimitilaratkaisuja on viime vuosina ilmestynyt monia. 

Perinteiset toimitilat ovat nyt suuressa murroksessa kun työnteon tavat muuttuvat. Coworking-tilat ei ole yksi vain yksi uusi toimitilavaihtoehto, vaan vastaus muuttuneisiin työtapoihin. Nykyinen trendi on yksi suurimmista työmarkkinoita muuttavista tekijöistä. Kaikki toimitiloja tarjoavat yritykset panostavat yhä enemmän yhteisöllisyyteen ja sen tukemiseen kun työntekemisen tavat vaativat yhä joustavampia ja yhteisöllisimpiä ratkaisuja.

Se, mitä yritykset vaativat toimitiloilta ja toimistoilta, muuttuu ja kasvaa yhdessä teknologisen kehityksen mukana. Toimitilojen tarjoavien yritysten tulee pysyä kehityksen mukana ja tarjota vuokralaisille tarvittavat teknologiset ratkaisut, joita työntekijät tänä päivänä tarvitsevat. Tämä luo haasteita toimitiloja vuokraaville yrityksille kehittää toimitiloja. 

Viime vuosina erityisesti lisääntyneet coworking-tilat ja yhteistölliset toimistot ovat mullistaneet toimistokonseptin, ja todella haastaneet perinteiset konttoritoimistot, ja tämä tuo uusia haasteita. Kiinteistösektorilla odotetaankin vuokrasopimusten tulevaisuudessa olevan yhä lyhyempiä kun uuden sukupolven yritykset etsivät yhä joustavimpia toimitiloja, jotka vastaavat muuttunutta työrytmiä ja -tapoja. 

 

Useampia lyhyitä vuokrasopimuksia

"Jo noin kymmenen vuotta sitten aloimme nähdä ensimmäisiä merkkejä tästä trendistä, kun toimitiloja omistavat yritykset alkoivat pilkkoa toimitiloja pienemmiksi toimistoiksi."

"Tuolloin toimitiloja vuokraavat yrityset halusivat tulla vähemmän riippuvaisiksi yksittäisistä suurista vuokraajista, ja sen sijaan etsivät useampia vuokralaisia toimitilakiinteistöihin, jolloin yksittäisen vuokrasopimuksen loppuminen ei olisi yhtä suuri isku", kertoo Peter Lassen, joka on Colleris Denmark yrityksen operatiivinen johtaja ja yksi perustajista. 

"Tämä trendi on tuonut alalle lukemattomia toimistohotelleja ja erilaisia coworking-tiloja, joita nykyään on tarjolla kaikkialla maailmassa - ja näemme varmasti tämän trendin vain vahvistuvan."

 

 Toimitilayritykset tarjoavat yhä luovempia ja yhteisöllisimpiä toimistoja

 

Peter Lassen vahvistaa sen, josta monet puhuvat kiinteistösektorilla, että uudentyyppiset yhteistyö- ja coworking-tilat ovat kiinteistöalan vahvin trendi ja kovaa vauhtia muuttamassa koko sektoria jättäen perinteiset toimistot historiaan. 

"Uuden sukupolven yritykset ja työntekijät toimivat ja tekevät työtä eri tavalla kuin ennen - freelanserit, projektit ja itsenäiset yrittäjät ovat uuden sukupolven juttu."

"Vaikka suuret yritykset yhä vuokraavat ja tarvitsevat perinteisiä, pitkäaikaisia pääkonttoreita, samaan aikaan yhä suurempi joukko yrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, etsivät joustavia toimitiloja, jotka sopivat lyhytaikaisiin projekteihin", toteaa Peter Lassen.  

 

IT-kehitys tuo omat haasteensa

Eurooppalaisen kiinteistösektorijärjestön EPRA:n alkuvuodesta järjestämässä konferenssissa coworking-trendi ja sen tuomat haasteet puhututtivat kiinteistöalan toimijoita. 

"Uudenlaiset työmarkkinat, projektilähtöisyys, sosiaalinen media ja nopea teknologinen kehitys vaativat kiinteistösektoria muovautumaan yritysten uusiin tarpeisiin ja tarjoaamaan lyhytaikaisempia ja muuttovalmiita toimistoja", toteaa Martin Laws Deloitelta Lontoosta. 

 

Peter Lassen uskoo coworkingin vahvistuvan tulevina vuosina

 

Uudet konseptit kuten joukkoistaminen, robottiteknologia ja virtuaalitodellisuus muovaavat työmarkkinoita, mutta niin myös työntekijöiden vaatimukset muuttuvat. Tulevina vuosina kehitys kulkee kohti yhä tasapainoisempaa työelämän ja vapaa-ajan balanssia, viihtyisämpiä työtiloja ja luovia työtapoja, jotka mullistavat myös toimistotilat ja työympäristöä."

"Työ- ja toimistorutiinit muuttuvat kun teknologia tarjoaa yhä joustavampia ja erilaisia tapoja tehdä työtä. Asiantuntijat ennustavat, että esimerkiksi jopa 56 % finanssialan työtehtävistä tulee automatisoimaan muutaman vuoden sisällä", kertoo Martin Laws.

 

Laatu ratkaisee

EPRA:n vuosittaisessa konferenssissa oli esillä laaja ymmärrys siitä, että toimitiloja tarjoavien yritysten tulee sopeutua työmarkkinoiden muutokseen ja siihen, että yhä harvempi yritys tulee tekemään pitkäaikaisia vuokrasopimuksia toimitiloista. 

Olivier Elamine, saksalaisen Astria kiinteistöyrityksen johtaja kertoo, että "viimeisten 50 vuoden aikana teknologia on todella tuonut itsensä toimitiloihin, mutta uudet teknologiset ratkaisut tulevat vielä edelleen muuttamaan työtapoja ja toimitiloja."

Onkin tärkeää, että toimitiloja vuokraavat yritykset pitävät toimitilat kehityksen mukana. Toimitilakiinteistöjen laatuun ja toimistojen joustavuuteen tullaan kiinnittäämään yhä enemmän huomiota. Muun muassa uudet energia- ja terveysstandardit vaativat yhä laadukkaampia toimitilaratkaisuja. Yritysten ja työntekijöiden tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa yhä vahvemmin huomioon kun asiakastyytyväisyys on yhä tärkeämpää kiristyvillä kiinteistömarkkinoilla."

 

Siemensin entinen konttori on nykyään World Trade Center 

 

Tiivistäen Peter Lassen toteaa, että "viime vuosina esimerkiksi yhä useampi suuri tanskalainen toimitilayritys ovat ottaneet trendin vastaan ja kehittäneet suuria toimitilakiinteistöjä siten, että ne vastaavat paremmin kysyntään." 

"Esimerkkejä on monia. Aberdeen on muuttanut Siemensin entisen konttorin useamman toimiston toimitilakiinteistöksi, joka tunnetaan nykyään World Trade Center Ballerupina. Aivan Kööpenhaminan keskustassa, Kongens Nytorvilla perinteiset toimitilat on muutettu trendikkääksi Nomad yhteistyötilaksi."

Kehitys jatkunee ja tulemme näkemään yhä useampia uudishankkeita, jotka muuttavat perinteiset toimistotilat yhteisöllisiksi ja joustaviksi toimitiloiksi ja joissa panostetaan laatuun sekä energiatehokkuuteen. Modernit monityötilat ja -toimistot ovat uudenajan toimistoja, jotka antavat avaimet luoville ja yhteisöllisille työtavoille. 

"Uskon sataprosenttisesti siihen, että tämä trendi vain vahvistuu yhä voimakkaampana ja nopeampana", lisää Peter Lassen. 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo