Coworking ilmiö

Coworking ilmiö

13
loka
2016
Iina Pyykkö
Kun avotoimistot lisääntyvät, samalla ymmärrys yhteisöllisyydestä ja sen merkityksestä työlle muuttuu ja kasvaa. Yhdessä työskentelemisestä eli Coworkingistä puhutaan nyt myös Suomessa.
13
loka
2016
Iina Pyykkö

Toimitilatrendeistä puhutaan paljon, mutta yhä yhteisölliset työtavat eivät ole puhututtaneet yhtälailla. Tämä johtunee osaltaan siitä, että yhteisölliset työmuodot sisältävät jossain määrin myös negatiivisia oletuksia: yhteistyö vie tehokasta työaikaa yksilöiltä – mitä jotkut vastustavat. Kuitenkin juuri yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen työpaikoilla on tuonut uudenlaisia työmuotoja ja muovannut sitä, miltä toimistot näyttävät ja tuntuvat tuoden yhä enemmän toimitiloihin yhteisöllisiä tiloja, kahvi- ja sohvanurkkauksia sekä loungeja.

Kuten Thomas Fokdal, Copehagen Windowsin omistaja ja kiinteistösijoittaja ehdottaa ”yhdessä tekeminen on enemminkin näkökulma ja lähtökohta työntekoon kuin toimitilamalli”. Se ei tarkoita vain yritystä luoda trendikkäitä toimitiloja ja mukavuutta työpaikoilla, vaan aito yhdessä tekeminen vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tuottavuuteen ja yrityksen tulokseen.

Coworking tarkoittaa Fokdalille uudenlaista ajattelumallia, joka haastaa yksilöllisiä ja siiloutuneita työtapoja kannustaen sektoreidenväliseen yhteistyöhön. Maailmalla jo laajalti käytetty termi coworking kuvastaa tätä ajattelumallia ja paitsi termi mutta myös ilmiö on yhä vahvemmin rantautumassa nyt myös Suomeen.

 

Paikka ja aika

Jokapäiväiset tilat, joista löydämme itsemme, muovaavat ajattelutapojamme ja toimintamallejamme. Tilametafysiikka, joka saattaa vaikuttaa kaukaiselta ja filosofiselta termiltä puhuttaessa jokapäiväisestä toimistotyöstä, muokkaa ja muotoilee työskentelytapoja. Ja siten toimitiloilla ja niiden arkkitehtuurilla sekä sisustussuunnittelulla on merkitystä työnteolle. 

Coworkingin kasvuun on osaltaan vaikuttanut internetin yhä kasvava merkitys, argumentoi Fokdal. "Yritykset eivät enää etsi ratkaisuja ja innovaatioita ainoastaan yrityksen ja sen työntekijöiden keskuudesta. Yrityksen tai tuotteen käyttäjät, asiakkaat, tuottajat, toimittajat, yhteistyökumppanit ja monet muut pyydetään mukaan tuote- ja palvelukehitykseen joukkostamisen ja internetin avulla."

"Yritys yksinään ei voi saavuttaa yhtä rikkaita ideoita ja kehitysmalleja. Kaikkien osallisten ideoiden kuunteleminen, ymmärtäminen  ja hyödyntäminen on arvossaan."

"Liike kohti joukkoistamista ja joustavia ratkaisu- ja työmalleja vaatii erilaisia ominaisuuksia myös toimitiloilta, joiden tulee tukea yhteisöllisyydelle ja yhteistyölle perustuvaa uutta innovaatioajattelua ja joissa yhteisöjen tieto, ajatukset ja ideat voidaan vapaasti päästä valloilleen."

 

Joustavat työajat

 Modernien toimistojen tulee heijastaa uusia internetaikakauden työmuotoja. Työntekijät voivat työskennelleä kotoa käsin, matkustaessa, tai työmatkoilla, tähän tarpeeseen vastaavat monet toimistohotellit. Esimerkiksi NOHO Kööpenhaminassa tarjoaa työtiloja ja muita toimistopalveluita, joita matkaavat työntekijät saattavat kaivata.

Yritykset, jotka ymmärtävät ja omaksuvat digitaalisen ajan tarjoamat mahdollisuudet ovat mukautuvampia, pitävät työntekijät onnellisempina ja lisäävät tuottavuuttaan. 

Coworking-konseptin ajatus kietoutuu yhteisöllisyyden ja yhteistyön ympärille. Coworkingissa on kyse työyhteisöstä, jossa ideat vaihtavat omistajaa brainstormingin ja yhteistyön muodoissa. Coworking on helpompaa ja tehokkaampaa kun toimitilat tarjoavat tähän oikeanlaisia tiloja kuten loungeja, rentoja ryhmä- ja kokoustiloja sekä mukavia kahvi- ja lounaspaikkoja, jotka kannustavat työntekijöitä sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen myös tauoilla. 

Toimistohotelli-konsepti tuo eri yritykset samoihin tiloihin, mutta co-working on enemmän kuin yhteiset toimitilat. Se on palvelu- ja työskentelykonsepti, joka tuo yhteen ihmiset tekemään yhdessä businesta ja ajattelemaan uusia palvelu- ja tuotemalleja. 

 

Tuottavuus ja onnellisuus

Coworking-ystävällisiin toimitiloihin panostaminen on kannattavaa monestakin syystä. Ensiksi coworking tilat kannustavat työntekijöitä etsimään erilaisia ja yhteisiä ratkaisuja vanhoihin ongelmiin, mitä Fokdal kutsuu "tiedonjakamismalliksi". 

"Coworking on erityisen hyödyllistä pienille yrityksille ja start-up firmoille, jotka eivät resurssien takia halua tai pysty ylläpitää omaa toimistoa ja palkata useita innovaatiokehittäjiä", Fokdal toteaa. 

Toiseksi, on huomattu, että yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys työpaikoilla lisää onnellisuutta työntekijöiden keskuudessa. Luonnollisesti tämä on itsessään jo hyväksi, mutta se lisää myös tuottavuutta lisäten työntekijöiden motivaatiota ja parantaen heidän suoritustaan. 

 

Katse tulevaisuuteen

Coworking-työmalli muuttanee työympäristöä ja sitä, miltä toimitilat näyttävät ja tuntuvat.  

"Ei ole epäilystäkään, että toimitilojen kehitys kulkee kohti yhä monitoimi ja -käyttötyötiloja. Olivat nämä sitten coworking-tiloja tai toimistohotelleja, näiden tarve tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Tämä tarkoittaa, että perinteiset toimistotilat käyvät yhä harvemmiksi", sanoo Fokdal. 

Kun internetaikakausi jatkaa ympäristömme muovaamista, työnteosta tulee joustavampaa ja tuottavuus jatkaa kasvua, kannattavat ja suositut yritykset löytynee toimitiloista, joissa ei enää nähdä yksittäisi toimistoja vaan coworking-tiloja.

Coworking-tilat vielä odottavat suosiotaan, mutta niiden edut puhuvat puolestaan. Yritysten kannattaa seurata tätä kehitystä. 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo