Avotoimistoissa tulee kiinnittää erityishuomiota sisäilmanlaatuun

Avotoimistoissa tulee kiinnittää erityishuomiota sisäilmanlaatuun

10
marras
2016
Iina Pyykkö
Modernit avotoimistot lasiseinineen ja avoimine työtiloineen ovat nykyään yhä suositumpia toimitilaratkaisuja. Ne ovat esteettisesti kauniita tiloja ja niillä on monia työntekoa edistäviä ominaisuuksia. Erityishuomiota tulee kuitenkin kiinnittää sisäilmanlaatuun, jotta työympäristö pysyy terveellisenä.
10
marras
2016
Iina Pyykkö

Kaikki toimistotyöntekijät tietävät sen tunteen, kun toimistosta meinaa loppua happi. Myös liian kylmä tai kuuma sisäilma tekee työnteosta epämukavaa ja haittaa keskittymiskykyä.

Peter Aufeldt, sisäilmakonsultti

Epäterveellinen sisäilma on ongelma, joka on tunnistettu jo pitään. Muun muassa huono ilmanlaatu, liian korkea tai matala sisälämpötila tai home ovat haasteita, joiden kanssa monet toimistot painivat. Uutta on se, että modernit arkkitehtuuriset toimitilaratkaisut tuovat uudenlaisia haasteita. Näin kertoo Peter Aufeldt, joka on konsultti yrityksessä, Orbiconissa työskentelevä sisäilma-asiantuntija.

"Moderneissa avotoimistoissa nähdään yhä enemmän lasielementtejä, mikä on suurin sisäilman laatuun vaikuttava muuttunut tekijä. Tämä yhdistelmä, lasielementit ja -seinät avotoimistossa, vaikuttaa akustiikkaan, lämpötilansäätelyyn ja valaistukseen, jotka ova työympäristön ja työnteon kannalta tärkeimmät muuttujat", sanoo Aufeldt.

 

Säädetty lämpötila toimistossa pienentää kustannuksia

Suuret lasi- ja ikkunapinta-alat vaikuttavat toimiston lämpötilaan päästäen sekä lämmittävän auringonvalon että kylmän ilman sisään. Suuret avotilat puolestaan tekevät lämpötilan säätelyn haasteellisemmaksi eivätkä työntekijät voi säädellä lämpötilaa mieltymystensä mukaisesti. "On selvää, että mitä pienempi tila ja mitä vähemmän työntekijöitä sitä helpompi on säätää sisälämpötila kaikille sopivaksi", toteaa Aufeldt.

Nämä ovat tyypillisiä sisäilmahaasteita, joiden kanssa monet Orbiconin asiakkaat painivat. Ideaali lämpötila toimistossa on kahdenkymmenenyhden ja kahdenkymmenenkolmen asteen välillä - riippuen työn fyysisyydestä. Kaikille sopivan ja ideaalin sisälämpötilan löytäminen toimistossa on haasteellista, muttei mahdotonta.

Pimennysverhot estävät auringonvalon pääsyn tiloihin.

Kuva: Matt Marsh

"Se, miten ideaali lämpötila saavutetaan, riippuu monesta tekijästä kuten ilmanvaihdosta, varjostuksesta ja jäähdytysjärjestelmästä. Lämpötilan säätely toimistossa on tärkeää työntekijöiden mukavuudelle ja viihtyvyydelle, mutta sillä on vaikutusta myös työtehokkuuteen. Cornellin yliopistossa, New Yorkissa tehty tutkimus osoittaa, että työteho heikkenee kun lämpötila on liian kuuma tai kylmä työpaikalla. Saman tutkimuksen mukaan ideaali lämpötila puolestaan lisää tehokkuutta ja näin vähentää työntekijäkustannuksia jopa 10%.

 

 

 

Käytä ammattilaisia ja ole tarkkana toimitiloja muunneltaessa

Monet yritykset pyrkivät nykyään säästämään energiakustannuksissa niin paljon kuin mahdollista, mikä on seurasta paitsi energiatehokkuus- ja ympäristötietoisuuden noususta mutta myös tiukentuneesta ja epävarmasta taloustilanteesta. On kuitenkin oltava tarkkana miten ja mistä säästää.

"Uuden ilmastointijärjestelmän oletetaan usein tuovan säästöä itsestään. Sitä on kuitenkin osattava käyttää oikein. Liian usein työntekijöillä ei ole tietotaitoa käyttää järjestelmää sen täydellä teholla, jolloin säästö jää oletettua pienemmäksi. Tällöin ilmastointijärjestelmän hyödyt jäävät saamatta", selvittää Aufeldt.

Modernien avotoimistojen muunneltavuus tuo omat haasteensa ilmanlaadun ja -lämpötilan säätelylle. Uudet avotoimistot on suunniteltu siten, että toimistotiloja ja erilaisia huonekomponentteja voidaan helposti muuttaa yritysten tarpeiden mukaan, mihin monet yritykset ovat erittäin tyytyväisiä. Muunneltaessa toimitiloja on kuitenkin erittäin tärkeää huomioida myös ilmanlaatu, huomauttaa Aufeldt.

"Usein toimistohuoneita muunnellaan ottamatta huomioon muutosten vaikutuksia ilmanvaihtoon ja sisäilmanlaatuun."

Kun toimitiloja uudelleenjärjestetään on tärkeää huomioida tekijät kuten ilmastointijärjestelmä ja ilmanvaihto, jotka vaikuttavat merkittävästi toimistohuoneiden sisäilmanlaatuun.

 

Uudet toimitilatrendit: mikroilmasto ja sertifikoidut rakennukset

Kiinteistö- ja rakennusalan uudet trendit ovat lupaavia ja ne parantanee myös sisäilman säätelyä, sanoo Aufeldt. Yksi suuntauksista on henkilökohtainen ilmansäätelyjärjestelmä. Jokaisen työntekijän työpisteeseen asennettu ilmanvaihtopiste tekee mahdolliseksi työntekijöiden säädellä omaa niin sanottua mikroilmastoaan työpöydän ääressä. Tämä ratkaisu mahdollistaa yksilöllisen ilmastonsäätelyn huolimatta siitä, millainen on toimitila. 

Yritykset, jotka ovat ottaneet käyttöön uutta teknologiaa ja testanneet mikroilmastojärjestelmää ovat huomanneet, miten erilaisia mieltymyksiä työntekijöillä on lämpötilan suhteen. Tämä korostaa sitä, miten erilaisia vaatimuksia työntekijöillä on työympäristöltä.

Uudet rakennukset myös ottavat yhä enemmän ilmastointikysymykset huomioon suunnitteluvaiheista lähtien. Aufeldt odottaa, että tämä jatkunee yhä vahvemmin tulevaisuudessa kun rakennuksista halutaan yhä energiatehokkaampia ja standardoituja.

"Tämä lisää taipumusta luokitteluun ja standardoitiin. Rakennuksia esimerkiksi luokitellaan sisäilmajärjestelmien ja -laadun mukaan."

Näin tulevaisuudessa on yhä helpompi valita toimitiloja, jotka ovat energiatehokkaita ja joiden sisäilmaa voidaan säädelllä yritysten tarpeiden mukaan.

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo