Asiakastutkimus: Toimistohotellitrendi kasvaa ja uusi sukupolvi vaatii yhä joustavampia työympäristöjä

Asiakastutkimus: Toimistohotellitrendi kasvaa ja uusi sukupolvi vaatii yhä joustavampia työympäristöjä

27
kesä
2018
Iina Pyykkö
Jo neljättä vuotta peräkkäin MatchOffice asiakastutkimus 2018 osoittaa, että toimistohotellitrendi on yhä kasvussa ja markkinaodotukset ovat erittäin positiviiset. Markkinoita muokkaavat uudet sukupolvet, jotka odottavat yhä sosiaalisempia ja joustavampia toimitiloja. Erityisesti toimistohotellit vastaavat nuorten työntekijöiden odotuksiin.
27
kesä
2018
Iina Pyykkö

Elämä on liian lyhyt hukattavaksi epämukavassa työssä, ja niin myös tylsissä toimistoissa - uusi sukupolvi vaatii nykyään yhä enemmän myös työelämältä. Nuoret työntekijät eivät arvosta perinteistä toimistokonseptia jäykkine työrytmineen ja yksittäisine työhuoneineen, vaan odottavat sosiaalisia, innovatiivisia ja joustavia työmpäristöjä.

Milleniumit tai Y-sukupolvi kuten heitä myös kutsutaan (1980-2000 syntyneet) ja uusi Z-sukupolvi (2000-2010 syntyneet) haluavat sosiaalisia työympäristöjä ja -tiloja. Avoimia toimistoja, luovaa työympäristöä ja inspiroivia yhteistyötiloja, jotka ovat joustavia ja moneen tarkoitukseen muovautuvia. Työtilojen tulee tukea sitä joustavuutta, jota nuori työsukupolvi vaatii myös itse työltä. Vapautta työskennellä omaan tahtiin ja omalla tyylillä. Toimistojen tulee olla joustavia ja avoimia.

Kun työntekijät etsivät uudenlaisia toimitiloja, on tarjoajien vastattava kysyntään. Vuokranantajat ja toimitilojen tarjoajat ovatkin yhä valmiimpia vastaamaan nuorten toimitilatoiveisiin. Markkkinoilla on huomattavissa, miten toimitiloja muokataan ja työympäristöjä luodaan vastaamaan uusiin työtapoihin ja -arvoihin. 

 

Toimistohotellitutkimus 2018

MatchOfficen uusi vuoden 2018 asiakastutkimus osoittaa, miten toimistohotellien ja palvelutoimitilojen suosio pitää ja näyttää vain kasvavan nyt jo neljättä vuotta peräkkäin. MatchOfficen vuosittainen asiakastutkimus perustuu asiakaskyselyyn, johon tänä vuonna vastasi 979 toimistohotellia yli 45 eri valtiosta ympäri maailmaa. 

Euroopassa toimistohotelleissa on yhä korkeampi käyttöprosentti. Joka kolmas kyselyyn vastanneista toimistohotelleista kertoi käyttöprosentin olevan yli 80%, ja toinen kolmannes jopa yli 90%, mikä on noussut hieman viime vuoden luvuista.Toimistohotellien, joiden käyttöprosentti on yli 90%, määrä oli vuonna 2017 32,2 prosenttia kun vuonna 2018 se on 33,9 prosenttia. 

 

 

Toimistohotellien suosio perustuu osittain siihen, että nuoret työntekijät vaativat yhä enemmän palveluita toimitiloita. Lisäksi arvostetaan joustavuutta ja innovatiivisuutta enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lisäksi tänä päivänä yhä useampi työskentelee freelanserina, mikä myös lisää toimistohotellien kysyntää. Amerikassa jopa puolet milleniumeista on freelansereita. Vuoteen 2025 mennessä jopa 75 prosenttia kaikista Y-sukupolven työntekijöistä odotetaan työskentelevän itsenäisesti, itsenäisenä yrittäjänä ja freelanserina. 

Toimistohotellimarkkinat ovat selvästi pysyvät ja stabiilit, sillä yli puolet ovat pitäneet käyttöasteen tasaisena viimeisten vuosien aikana. Mutta markkinoilla on tilaa kasvaa, kun melkein joka kolmas toimistohotelli raportoi, että käyttöaste on korkeampi ja odotukset yhä positiivisempia edellisvuoteen verrattuna. 

Kuten edellisinäkin vuosina asiakastutkimukseen vastanneet toimistohotellitoimijat uskovat markkinoiden kasvavan - nuoren työsukupolven mukana, paluuta entiseen ei enää ole.

 

Joustavat toimitilat houkuttelevat työntekijöitä ja innotaviitisuutta

"Tänä päivänä myös suuret korporaatiot etsivät joustavampia toimitilaratkaisuja juuri siitä syystä, että nuoret vaativat innovatiivisimpia toimitiloja. Joustavat, avoimet ja inspiroivat työtilat houkuttelevat nuoria taitajia ja työntekijöitä."

"Lisäksi suuretkin yritykset etsivät innovatiivisuutta ja haluavat olla yhtä joustavia kuin pienemmät start up -yritykset, jotta he voivat kehittää ja viedä yritystään eteenpäin", toteaa MatchOfficen kansainvälinen markkinointimanageri Martin Roerholt. 

 "Nämä faktat ja työmarkkinoiden muutokset - budjetti leikkaukset, uudet tehokkuusvaatimukset, joustavuuden kasvu ja uudet työntekemisen tavat sekä projektilähtöisyys - ovat yhdessä muokanneet nuorten työntekijöiden odotuksia, toiveita ja vaateita modernista työympäristöstä ja -tiloista."

"Lisäksi uskon, että nuori sukupolvi todella arvostaa ja vaatii työtiloilta moderneja ja toimivia IT-ratkaisuja, ja toimistohotellit ovat selvästi paremmin IT-varusteltuja verrattuna esimerkiksi vanhempiin 40-vuotta vanhoihin toimistorakennuksiin", lisää Martin Roerholt. 

 

Toimitilatarjonta muuttuu trendien mukana

"Tanskassa odotamme nykyisten toimistohotellitoimijoiden lisäävän tiloja ja markkinoille on tullut myös useampi uusi toimistohotelli viimeisen vuoden aikana. Huhut myös kertovat, että Kööpenhaminassa olisi avaamassa tiloja muutama tunnettu kansainvälinen toimistohotellitarjoaja. Sama kehitys on nähtävissä oikeastaan kaikkialla Euroopassa", toteaa Martin Roerholt. 

"Toimistohotellipalvelut tulevat lopulta syrjäyttämään ne toimitilatarjoajat, jotka eivät pysy kehityksen mukana ja tarjoa asiakkaille joustavuutta ja palveluja."

"On yhä tärkeämpää, että toimitilojen tarjoajat päivittävät strategiansa kun kilpailu markkinoilla kovenee. Yritysten tulee erottautua joukosta tai muuten yritykset tippuvat kilpailusta paljon nopeammin kuin muutama vuosi sitten."

"Toimitilamarkkinat ovat suurten muutosten alla ja näemme tälläkin hetkellä, miten pienemmät ja vanhemmat toimijat tippuvat pikkuhiljaa kelkasta. On mielenkiintoista seurata, miten kilpailu tulee muokkaamaan toimitilamarkkinoita - tulemme varmasti näkemään aivan uudenlaisia palveluita ja tiloja, jotka on suunniteltu erityisesti vastaamaan uuden sukupolven toiveita", summaa MatchOfficen kansainvälinen markkinointimanageri.

 

Lue MatchOffice asiakastutkimus 2018

 

 

Lue lisää: 

MatchOffice Asiakastutkimus 2017

MatchOffice Asiakastutkimus 2016

Deloitte.com: Deloitte Millenial Survey 2018

Itproportal.com: Generation Y - Is your Office Ready?

 

 
Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo