4-päiväiset työviikot näyttävät olevan seuraava pakollinen asia toimistolla

4-päiväiset työviikot näyttävät olevan seuraava pakollinen asia toimistolla

29
elo
2023
Steen Uno
Useiden yrityskokeilujen mukaan on täysin mahdollista työskennellä vähemmän tunteja viikossa ja säilyttää sama tuottavuus ja palkka, kun käytetään nelipäiväistä työviikkoa, josta näyttää tulevan toimistotyöntekijöiden uusi ykkösprioriteetti.
29
elo
2023
Steen Uno
Pandemia avasi tien työmarkkinoiden uusille hybridityömalleille, ja nyt otetaan askelia kohti työviikon entistä suurempaa joustavuutta.

Yhä useammat yritykset ympäri maailmaa eivät vain testaa vaan jo toteuttavat 4-päiväisiä työviikkoja noudattaen 100:80:100-mallia: täysi palkka 80% entisestä työajasta ja 100% tuottavuutta.

Strategiana on lisätä työntekijöiden mielenterveyttä, suojata yrityksen tuottavuutta ja tukea työntekijöiden kolmipäiväistä viikonloppua, jotta he voivat toipua paremmin ja kerätä voimia uutta tehokasta työviikkoa varten.

Vuonna 2022 Englannissa tehtiin onnistunut kuuden kuukauden koe, johon osallistui 61 yritystä ja 2 900 työntekijää. Tästä kokeilusta 56 yritystä on nyt valinnut siirtyä lyhennettyihin työviikkoihin.

 

Korkeampi sitoutuminen

Englannin ensimmäinen sovelluspankki, Atom Bank, oli ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön ja tarjoamassa pysyvää 4-päiväistä työviikkoa noin 500 työntekijälleen.

"Leikkasimme 3½ tuntia jokaisen työntekijän työviikosta säilyttäen heidän palkkansa ennallaan. Arvioimme, että tämä sijoitus edustaisi noin 9% kustannuksista kullekin työntekijälle", tiivistää Atom Bankin toimitusjohtaja Mark Mullen.

  4-päiväisen työviikon strategiana on tukea työntekijöiden mielenterveyttä, 
suojata yrityksen tuottavuutta ja antaa työntekijöille 3 päivää viikonloppua 
toipumiseen ja voiman keräämiseen uutta tehokasta viikkoa varten.                 Kuvat: iStock


 

"Emme huomanneet minkäänlaista mitattavaa tuottavuuden laskua. En usko, että työntekijät ovat laiskoja, mutta vähemmät työtunnit viikossa kannustavat useimpia ihmisiä olemaan tehokkaampia monimutkaisissa tehtävissä.

Sen jälkeen olemme nähneet vähenevän henkilöstömäärän ja alentuneet rekrytointikustannukset, alhaisemman sairauspoissaolon ja suuremman sitoutumisen brändiimme. Olemme myös dokumentoineet korkeampaa tuottavuutta, kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä."

 


Lisääntynyt tehokkuus

Useat tutkimukset osoittavat, että merkittävä osa toimistotyöntekijöistä on valmiita suorittamaan viikoittaisen aikataulunsa neljässä päivässä viiden sijaan.

Maailmanlaajuiset kyselyt ovat yhtä mieltä siitä, että noin 80-90 % vastaavista työntekijöistä tukee 4-päiväistä työviikkoa edellyttäen, että he säilyttävät nykyisen palkkansa työaikataulujen muuttuessa.

 
 Vakuuttava osa toimistotyöntekijöistä on valmis suorittamaan viikoittaisen
aikataulunsa neljässä eikä viidessä työpäivässä, jos he säilyttävät nykyiset
a, kun heidän työaikatauluaan muutetaan.

 

Useat yritykset raportoivat merkittävistä tuottavuuden parannuksista ja suuremmasta työntekijöiden hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä kokeilujaksojen päättymisen jälkeen.

Haittapuolina on, että kansallinen työmarkkinalainsäädäntö ei salli 40-tuntisesti työskentelevien työntekijöiden siirtyä esimerkiksi neljään 10 tunnin työpäivään.


Trendi leviää

Belgia oli ensimmäinen maa Euroopassa, joka säädäntöi nelipäiväisen työviikon. Helmikuussa 2022 belgialaiset työntekijät saivat oikeuden tehdä täysipäiväistä työviikkoa neljässä päivässä ilman palkanmenetystä.

Muiden mantereella tehdyistä kokeiluohjelmien menestyksen jälkeen Portugali on äskettäin liittynyt kasvavaan maiden luetteloon, jotka kokeilevat nelipäiväistä työviikkoa.

 

  Kaiken kaikkiaan nelipäiväinen työviikko näyttää hitaasti mutta varmasti yleistyvän kaikkialla
mutta nähtäväksi jää, ottavatko hallitukset ajatuksen lopullisesti käyttöön.

 

Skotlannissa hallituksen kokeilu on määrä aloittaa vuonna 2023, kun taas Walesin hallitus harkitsee prosessia, jossa työntekijöiden työaikaa lyhennetään 20% kompensaatiota menettämättä. Saksassa on 34,2 työtuntia, ja se on yksi Euroopan lyhyimmistä keskimääräisistä työviikoista. Silti Saksan ammattiliitot vaativat edelleen lyhyempää työaikaa.

Yleisesti ottaen 4-päiväinen työviikko näyttää hitaasti mutta varmasti voittavan suosiota ympäri maailmaa, mutta se, ottavatko hallitukset idean lopullisesti käyttöön, on vielä nähtävissä.  ●

 

 

Lue lisää:
Entrepreneur.com: A 4-day work week could benefit employees
Washingtonpost.com: My company introduced a 4-day workweek.
Allwork.space: How the rise of 4-day work weeks could reshape the coworking industry
Euronews.com: 4-day week - which countries have embraced it, how is it going so far?

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyytemme
  • MatchOffice yhteistyölogo
  • MatchOffice yhteistyölogo