Nosta omaa ja muiden motivaatiota limbisen johtajuuden keinoin

Nosta omaa ja muiden motivaatiota limbisen johtajuuden keinoin

10
maalis
2016
Petra Teräntö
Motivaatio liittyy olennaisesti työntekoon, mutta mitä motivaatio oikein on? Ja kuinka omaa tai työntekijöiden motivaatiota on mahdollista lisätä?
10
maalis
2016
Petra Teräntö

 

Biologisessa mielessä motivaatio voidaan määritellä dopamiinin eritykseksi aivoissa. Tyypillisesti hormonin eritystä tapahtuu fyysisten suoritusten kuten urheilun tai seksin yhteydessä tai kun ratkaisemme hankalan ongelman. 

Psykologian määritelmä on hankalampi ja motivaatio -käsitettä voidaan selittää usean eri teorian näkökulmasta. Modernia suuntausta edustaa esim. Herzbergin teoria, joka jakaa motivaation kahteen osaan.

Ylläpitotekijöihin, joita voivat olla mm. palkka, työajat, tieto ja turvallisuus. Nämä ovat tekijöitä, jotka eivät suoranaisesti motivoi mutta ylläpitävät motivaatiota. Sekä motivaatiotekijöihin, jotka voivat olla työn sisältö, vastuu, vaikutusvalta, saatu tunnustus sekä mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen.

 ”On henkilökohtaista, mitkä tekijät motivoivat meitä ihmisinä ja nämä tekijät ovat aina sidoksissa arvoihimme”, kertoo johdon valmentaja, hypnotisoija ja kirjailija Chris Grew. Grew julkaisi viime vuonna kirjan ’Limbinen johtajuus’. 

 

motivation

Limbinen johtajuus - toimimme tunteidemme ohjaamina

Limbinen johtajuus -kurssilla keskitytään muiden johtajuuskurssien tapaan sekä tietoiseen että tiedostamattomaan mieleemme, joka ohjaa toimintaamme 80-90 % ajasta.

”Limbinen järjestelmä on se osa aivoja, joka pääosin vastaa jokapäiväisessä elämässä mukana olevista tunteista. Tunteilla on iso rooli toimintamme ohjaamisessa ja niillä on iso merkitys kyvyllemme motivoida ja johtaa muita”, kertoo Grew.

Tästä syystä työskentelemme juuri limbisen järjestelmän kanssa kun haluamme tulla paremmiksi johtajiksi. Lue konkreettiset vinkkimme, kuinka limbistä järjestelmää työstämällä on mahdollista lisätä niin omaa kuin työntekijöiden motivaatiota. 

 

Itsemotivointi - tunne arvosi ja narraa aivojasi 

Henkilökunnan motivaation ylläpitämistä ei vaadita ainoastaan yrittäjiltä mutta yhtälailla myös kaikilla tasoilla työskenteleviltä johtajilta, joiden tulee kyetä pitämään tiimiensä suorituskyky ylhäällä. Jotta muiden sparraaminen onnistuisi, on olennaista että johtajien oma motivaatio on korkealla.   

Jotta itsemotivoinnin tason pystyisi pitämään korkeana, on välttämätöntä, että henkilö kehittää itseään jatkuvasti työstämällä sekä omaa tietoista että tietostamatonta mieltään. Chris Grew antaa ohessa neuvoja kuinka lähteä liikkeelle. 

 

Tietoisen mielen tasolla:

 •           Identifioi tärkeimmät arvosi ja pohdi mitkä niistä ovat sinulle keskeisimpiä. Nämä arvot toimivat motivaatiotekijöinäsi. Mieti kuinka pystyt toteuttamaan niitä työssäsi. Tämä voi tarkoittaa, että joudut sanomaan ei työlle, joka on ristiridasa arvojesi kanssa. Mikäli yksi tärkeimmistä arvoistasi on hauskan pitäminen, pidä huoli siitä että sinulla on työtä tehdessäsi myös hauskaa. 

 •            Aseta itsellesi realistisia välitavoitteita ja palkitse itsesi kun saavutat tavoitteet. Tällä tavalla voit narrata aivojasi saamaan onnistumisen elämyksiä, jotka saavat dopamiinin virtaamaan.

 •            Ylitä ja haasta itsesi suorittamaan kompleksisia mutta realistisia tehtäviä, sillä ne antavat sinulle menestymisen tunteen kun olet ratkaissut tehtävät. Tämäkin lisää dopamiinin tuotantoa aivoissa.

 •            Huolehdi siitä, että olet sekä psyykkisesti että fyysisesti tasapainossa, jotta fokus pysyy oikeissa asioissa. Hyvä unirytmi, liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat ehdottoman tärkeitä elementtejä.

 

Tiedostamattoman mielen tasolla:

 • Stressi ja levottomuus vaikuttavat motivaatiota laskevasti. Meditaation avulla voit rentouttaa mielen ja kropan ja saada ajatukset selkiytettyä jo hyvinkin nopeasti. Lue vinkkejä, kuinka aloittaa meditaation harjoittaminen. 

 • Voit myös oppia kuinka harjoittaa itsehypnoosia. Itsehypnoosin avulla on mahdollista saavuttaa useita itselle tärkeitä tavoitteita. Lue täällä, kuinka pääset alkuun.  

 

Selvitä mikä motivoi työntekijöitäsi

Kun olet työstänyt itsemotivointia, voit keskittyä työntekijöidesi motivointiin. On olemassa useita tietoisen ja tiedostamattoman mielen keinoja, joita voit käyttää välineinä työntekiöiden motivaation nostamiseksi.Værdier

 

Tetoisen mielen tasolla:

 • Varmista, että työnteon fyysiset edellytykset ja raamit ovat kunnossa. Työpaikkalounaan tulisi esimerkiksi olla ravitseva ja valaistuksen sekä lämpötilan oikeanlaiset. Työpöytää tulee voida nostaa seisomatasoon ja työpaikalla tulisi olla hiljaisia vetäytymispaikkoja yksityispuheluita ja lepohetkiä varten.

 • Selvitä, mistä kukin työntekijäsi motivoituu ja mitkä asiat ovat kullekin työnteon osalta tärkeitä. Käytä tarvittaessa apuna esim. DiSC -työyhteisöprofiili -työkalua.

 • Työpaikalla voidaan myös koota keskusteluryhmiä, joissa käydään keskustelua henkilökohtaisista arvoista. Yksittäisten työntekijöiden arvot vaikuttavat myös yrityskulttuuriin sekä siihen, millaisia arvoja työpaikka edustaa. Grew’n mukaan on ongelmallista, jos arvokeskustelua käydään vain johdon toimesta. Pahimmillaan tämä laskee työntekijöiden motivaatiota. 

 • Tehtäväsi onkin nyt käyttää hyväksi tietoa jonka olet saanut liittyen työntekijöidesi arvoihin. Jos moni esim. on kertonut arvostavansa vapautta sinun tulee enenevissä määrin varmistaa että työntekijäsi saavat enemmän vapautta esim. sen suhteen missä ja milloin he tekevät työtään, koska tämä on olennaista työmotivaation kannalta. 

 • Arvosta työntekijöidesi motivaatiota ja luo yrityskulttuuri, jossa on suvaittua keskustella työpaikan arvoista. Muista lisäksi yhdistää työpaikan arvot työpaikan toimintaan. Tämä kertoo henkilökunnalle siitä, että työntekijöiden panoksella on merkitystä, mkä olennaisesti lisää työmotivaatiota. 

 • Aseta realistisia välitavoitteita työntekijöillesi ja palkitse heidät kun he ovat saavuttaneet tavoitteet. 

 • Haasta työntekijäsi ja aseta heille kompleksisia mutta realistisia tavoitteita.  
 • Ole läsnäoleva, kuuntele työntekijöitäsi ja osoita kiinnostusta heitä kohtaan.

 

Tiedostamattoman mielen tasolla: 

 • Esimies, joka ei tiedä mitä tekee tai joka on stressaantunut vaikuttaa alaisiinsa negatiivisesti ja helposti motivaatiota laskevasti. Tästä syystä on tärkeää, että mielesi on aina rauhallinen ja ajattelet selkeästi kun olet alaistesi kanssa vuorovaikutuksessa.

 • Työstä omaa motivaatiotasi, ja meditoi tai harjoita itsehypnoosia säännöllisesti – erityisesti silloin kun tunnet olevasi rauhaton ja kun työtilanne on stressaava. Meditointi auttaa rauhoittamaan kropan ja mielen. Lue vinkkejä meditaation aloitukseen.

 

Jäsenyytemme
 • MatchOffice yhteistyölogo
 • MatchOffice yhteistyölogo