Intro

Tuomiokirkon läheisyydessä on useita liikkeitä ja vapaita liiketiloja
Oulun Tuomiokirkko on keskustan maamerkki

Pohjoisen Suomen vanhin ja väkiluvultaan suurin kaupunki Oulu on rakennettu Perämeren rannikolle Oulujoen suistoon ja sen edustalla kohoaville lukuisille saarille. Kaupungin pienikokoisesta keskustasta huolimatta Oulu levittäytyy hyvin laajalle alueelle Oulunjoen varteen.

Kaupunkikuvaltaan Oulu on mielenkiintoinen sekoitus vanhaa ja uutta. Suuri osa kaupungille aiemmin ominaisesta puutalokannasta on purettu tai palanut, mutta paikoitellen säilyneet vanhat empiretyyliset rakennukset kielivät vielä Oulun historiallisesta luonteesta. Puutalojen sijalla keskustassa komeilee nykyään joukko Suomen kuuluisimpien arkkitehtuurien luomuksia suomalaisen rakennustaiteen kulta-ajalta 1800-luvulta. Arvokkaat vanhat rakennukset korostavat osaltaan Oulun asemaa alueensa kulttuurisena keskuksena.

Eräs Oulun silmiinpistävimmistä rakennuksista on keskustasta pohjoiseen sijaitsevalle Linnansaarelle rakennettu Oulun linna. Vaikka rakennusta kutsutaan yhä linnaksi, kyseessä on pikemminkin vanhan 1600-luvulla rakennetun linnan rauniot. Monen muun Oulun vanhan rakennuksen tavoin linnan kohtaloksi koitui tulipalo: ensin venäläisten sotilaiden tuhotyö ja sittemmin salamaniskun aiheuttama palo. Vuonna 1793 salamasta syttynyt tulipalo levisi ruutikellariin ja aiheutti valtavan räjähdyksen, joka ravisteli koko kaupunkia. Sittemmin linnasta säilyneiden raunioiden päälle rakennettiin Oulun merikoulun puinen tähtitorni, joka toimii nykyisin kesäkahvilana Linnansaaren puistovieraiden ilahdukseksi.

Julkiset ulkoveistokset ovat rakennusten lisäksi näkyvimpiä elementtejä Oulun kaupunkikuvassa. Oulun kaupungin kokoelmiin kuuluu yhteensä yli 50 julkista veistosta, reliefiä ja muistomerkkiä, joista vanhimmat on valmistettu 1800-luvun lopulla. Kenties tunnetuin näistä teoksista on Kaarlo Mikkosen vuonna 1987 valmistunut pulskea Toripolliisi, joka sijaitsee Kauppatorilla aivan joen rannalla. Veistoksen nimi viittaa torilla 1930-1970-luvuilla toimineisiin kolmeen poliisiin, joiden tehtävänä oli valvoa alueen kuria ja järjestystä.

Alueen historia

Oulussa on säilynyt vanhoja vuokrattavia liiketiloja ja asuinalueita
Oulussa on säilynyt vanhoja puutaloalueita

Historiallisesti Oulua luonnehtii erikoislaatuinen yhdistelmä perinteistä suomalaista kulttuuria sekä kansainvälisyyttä. Toisaalta uudet vaikutteet ovat levinneet  kaupunkiin hitaasti sen etäisen sijainnin vuoksi. Toisaalta taas Oulu on ollut rannikkokaupunkina hyvin yhteydessä ulkomaihin aina sen jälkeen, kun kaupungille myönnettiin kansainvälisen kaupan oikeudet 1700-luvun lopulla.

Juuri ulkomaankaupan oikeudet johtivatkin Oulun sen kukoistukseen ja tekivät samalla kaupungista Suomen merkittävimmän tervakaupan keskuksen. Kaupankäynnin myötä Oulun satamassa vieraili jatkuvasti ulkomaalaisia kauppalaivoja, jotka osaltaan rikastivat paikallista kulttuuria ja jättivät jälkensä myös Oulun murteeseen. Kansainvälinen vaikutus näkyy selkeästi kaupungin viimeaikaisissa innovaatioissa. Vuonna 1982 Ouluun nimittäin valmistui Technopolis, joka oli paitsi Suomen myös koko Pohjoismaiden ensimmäinen teknologiakylä. Nykyään kaupunki tunnetaan kansainvälisestikin teknologian, tieteen, kaupan ja kehityksen keskuksena.

Alueen infrastruktuuri

Oulu on kaupankeskus, josta löytyy useita liiketiloja ja liikekeskuksia
Oulu on Pohjois-Suomen keskus ja liikenteen solmukohta

Oulu on tärkeä liikenteen keskus sekä tie-, rata-, meri että lentoliikenteelle. Tieliikenteen kannalta tärkeimmät tiet ovat Helsingistä Utsjokeen johtava valtatie 4, Oulusta Kuusamoon kulkeva valtatie 20 sekä Kajaaniin johtava valtatie 22. Lisäksi valtatie 8 kulkee Oulun eteläpuolelta Limingasta rannikkoa pitkin etelään Kokkolan, Vaasan, Porin ja Rauman kautta aina Turkuun saakka. Rataliikenne on Oulussa hyvin kehittynyttä sekä matkustaja- että tavaraliikennöinnin puolella.

Oulun kohdalla risteävät kolme rataosaa, joten kaupungista on hyvät kulkuyhteydet pohjoiseen, itään ja etelään. Kaupungista kulkee päivittäisiä junavuoroja muun muassa Helsinkiin, Kuopioon, Tornioon sekä Rovaniemelle. Lisäksi Oulun keskustan eteläpuolella sijaitsee laaja ratapiha, johon kuuluvat veturivarikko junien vaihtotöitä varten sekä sataman ja paperitehtaiden raiteistot. Meriliikenteen kannalta Oulu on yhä merkittävä satamakaupunki, jonka kautta kulkee vuosittain noin kolmen miljoonan tonnin edestä rahtia. Matkustajaliikennettä satamasta ei kuitenkaan ole.

Kansainvälinen henkilöliikenne on siirtynyt meriltä taivaalle, ja Oulun lentokenttä onkin nykyään Suomen toiseksi vilkkain heti Helsinki-Vantaan jälkeen. Lentokentältä kulkee suoria reittilentoja Helsinkiin, Luulajaan sekä useaan eteläisen Euroopan lomakohteeseen. Julkinen liikenne Oulussa on hyvin järjestäytynyttä ja palvelee sekä kaupungin asukkaita että ulkopaikkakuntalaisia. Kaupungin linja-autoliikenne on jaettu neljään vyöhykkeeseen, joissa kulkee useita reittejä sekä kolme ainoastaan keskustan alueella kulkevaa city-linjaa. Linja-autoliikenne ulottuu Oulun lähikuntiin saakka, esimerkiksi Kempeleeseen, Limingalle sekä Muhokseen. Eräs erikoisuus Oulun julkisessa liikenteessä on kesäisin kulkeva katujuna Potnapekka, joka kiertää kahta reittiä Oulun huomattavimpien kaupunginosien sekä puistojen lävitse. Potnapekka oli Suomen ensimmäinen kaupunkijuna, joka on liikennöinyt vuodesta 1989 lähtien ja jonka kiertoajelut ovat erityisesti turistien suosiossa.

Yritysalue

IdeaPark Kauppakeskuksessa on vuokrattavia liiketiloja
IdeaPark on suosittu kauppakeskus Oulussa

Oulu on hintatasoltaan varsin edullinen kunta, vaikka kaupungin asema pohjoisen Suomen kulttuurisena ja kaupallisena keskuksena heijastuukin selvästi neliöhintaan silloin kun hintatasoa verrataan muihin Pohjois-Suomen asutuskeskuksiin. Keskimääräinen neliöhinta Oulussa on pysytellyt 2000-luvulla pitkälti koko muun Suomen tasolla, kun mukaan ei lasketa yhä arvokkaammaksi käyvää pääkaupunkiseutua. Oulussa koko kaupungin neliömääräinen hintataso on jopa yli puolet halvempi kuin Helsingissä.

Oulun naapurikuntiin sekä muun Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kuntiin verrattuna Oulun neliöhinnat ovat keskimääräisesti hieman kalliimpia, mutta muutos ei ole yhtä merkittävä kuin eteläisemmän Suomen kuntiin verrattuna. Kaupungin asuinalueiden hintatasoa tarkkaillessa kalleimmat neliöhinnat löytyvät ydinkeskustasta, keskustan lähialueilta sekä tunnetuilta omakotitaloalueilta. Eri kaupunginosien keskimääräisissä neliöhinnoissa on kuitenkin suuria eroja. Esimerkiksi keskustan neliöhinnat ovat lähes kaksi kertaa kalliimpia kuin pohjoisen Rajakylän asuinalueen hinnat.

Oulun keskustan kaavoitus palvelee hyvin kaupungin liike-elämää. Laajalle levinnyt keskusta-alue on luonut myös laajan kauppakeskittymän, joka tarjoaa kaupungin vierailijoille runsaasti nähtävää ja paljon ostosmahdollisuuksia. Vanhin kaupungin liike-elämän keskus on joen varrella sijaitseva Kauppatori, jossa päivittäin erilaisia tuotteita kauppaavat kojut tuovat kaupunkiin perinteistä toritunnelmaa. Kauppatorin ympärillä sijaitsevista vanhoista makasiineista on muunnettu tunnelmallisia liiketiloja, joissa toimii muun muassa ravintoloita, kahviloita ja erilaisia käsityöliikkeitä. Kauppatorilla sijaitsee myös Oulun Kauppahalli, jonka elintarvikeliikkeet ja kahvilat palvelevat asiakkaita ympäri vuoden. Torin lisäksi kaupungin vilkkaimmaksi ostosalueeksi on muodostunut kävelykatu Rotuaari, joka alunperin käsitti osan keskustaa läpäisevästä Kirkkokadusta. Nykyään ydinkeskustan kattava kävelyalue on levinnyt laajalle keskustan ympärille kun myös muita tärkeitä kauppakatuja on muutettu kävelykaduiksi.

Esimerkiksi Rotuaarin poikki kulkeva Kauppurienkatu on lähes kokonaan kävelykatua, ja myös osa viereistä Isokatua on rajattu liikenteeltä. Rotuaarin varrella sijaitsee muun muassa tavaratalo Stockmann sekä useita muita vaatetusliikkeitä ja ravintoloita. Kadulla sijaitsevat toimitilat kuuluvat kaupungin halutuimpiin, sillä Rotuaarilla ja sen varrella sijaitsevalla torilla järjestettävät tapahtumat takaavat liikkeille runsaan asiakasvirran ympäri vuoden. Rotuaarin läheisyydessä Isokadulla sijaitsee myös vuonna 2016 avattu kauppakeskus Valkea, jonka yhteydessä on 60 liiketilan lisäksi tavaratalo Sokos sekä 66 asuntoa. Kauemmas keskustasta siirryttäessä tärkein kauppakeskus on Oulun Ideapark, joka sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä keskustasta Ritaharjun kaupunginosassa. Ideapark avautui vuonna 2014, ja jo ensimmäisenä vuotena kauppakeskus veti yli kolme miljoonaa kävijää. Vuonna 2016 Ideapark laajeni käsittämään lähes kolme hehtaaria, jonka alueelle keskuksen kymmenet toimitilat on ripoteltu. Ideaparkin läheisyydessä asuu noin 50 000 ihmistä, jonka lisäksi kauppakeskuksen sijainti valtatie 4:n varrella tekee siitä helpon vierailukohteen myös kauempaa saapuville kävijöille.

Ostovoima

Oulun tulotaso jää jonkin verran koko maan keskivertoisista tuloista. Esimerkiksi vuonna 2013 tulot olivat ennen veroja noin 36 630€ asuntokuntaa kohti, kun koko maassa tulot olivat 38 440€. Asuntokuntaa kohti lasketut tulot ovat Oulussa hieman pienemmät kuin Helsingissä, mutta kuitenkin korkeammat kuin Tampereella. Toisaalta Oulun kaltaisissa opiskelijapaikkakunnissa opiskelijoiden suuri määrä vääristää hieman tulotasoa. Väestörakenteeltaan Oulu on ainutlaatuinen kaupunki. Nimittäin kun muissa Suomen kunnissa väestö vähenee ja ikääntyy, Oulussa asukasluku kasvaa ja väestörakenne pysyy nuorena.

Tilastokeskuksen arvioiden mukaan Oulun väestön ikäero muihin Suomen suurkaupunkeihin verrattuna tulee jopa kasvamaan vuoteen 2040 saakka. Alueen nuorekkuus lisättynä väestön korkeaan koulutustasoon tekee kaupungista vetovoimaisen kohteen yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita hankkimaan uudet toimitilat Oulusta. Toisaalta seudun nuorekas väestörakenne koki kovia, kun 2000-luvun talousongelmat kasvattivat kaupungin työttömien nuorten lukumäärää.

Pysäköinti

Oulun vuokrattavat liiketilat keskustassa ovat katutason kivijalkaliikkeitä
Keskustassa kadunvarsipysäköinti on maksullista

Keskustan parkkipaikat ovat Oulussa suurimmaksi osaksi maksullisia, joskin ilmaisia paikkoja löytyy sivukaduilta. Pysäköinti hinnat jakautuvat kolmeen  vyöhykkeeseen. Pysäköinti Rotuaarin läheisyydessä sijaitsevalla ensimmäisellä vyöhykkeellä maksaa 2,60€ tunnilta. Toinen vyöhyke kattaa loput ydinkeskustasta ja maksaa 1,70€ tunnilta. Muun keskustan alueella pysäköinnistä veloitetaan 1,20€ tunnissa. Suurin osa pysäköintipaikoista on aikarajoitettuja, joko puolen tunnin, yhden, kahden tai neljän tunnin paikkoja.

Helpoiten parkkipaikka löytyy keskustassa sijaitsevista pysäköintitaloista. Uusin pysäköintihalli Kivisydän avattiin 2016 kauppatorin alle ja se on helpottanut keskustassa pysäköintiä huomattavasti. Kauppurienkadulla aivan ydinkeskustassa sijaitseva Autosaari on avoinna vuorokauden ympäri. Myös lyhyen kävelymatkan päässä keskustasta Tuomiokirkolla sijaitseva Autoheikki sekä Rotuaarin alapuolelle louhittu Kivisydän palvelevat asiakkaita kellonajasta riippumatta. Pysäköintitalojen hinnat ovat 1,00-2,30€ tunnilta tai noin 18€ vuorokaudelta. Kuukausisopimukset maksavat noin 90€ pysäköintitaloissa tai 170€ Kivisydämessä.

Kehitysnäkymät

Vuokrattavia liiketiloja on vapaana teknologiakeskuksissa ja yrityspuistoissa
Oulu on tunnettu innovaatinen teknologiakeskus

Oulun toimitilat ovat kaupungin innovatiivisen luonteen vuoksi erityisen kiinnostavia start up -yrityksille ja muille kasvuun panostaville yrityksille. Kaupungissa on käynnissä useita hankkeita, joiden kautta uusien toimijoiden on helppo saada jalansijaa yritysmaailmassa ja samalla kerryttää tärkeää tietoa eri alojen viimeisimmistä trendeistä. Hankkeet myös lisäävät Oulun vetovoimaa ja näkyvyyttä, jolloin seudun kiinteistöt ja toimitilat kasvattavat arvoaan.

Oulu on mukana Tekesin INKA-hankkeen kahdessa teemassa, jotka ovat Tampereen vetämä Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus sekä Oulun vetämä Tulevaisuuden terveys. Tulevaisuuden terveys hakee tietotekniikan ja terveydenhoidon rajat ylittäviä innovaatioita ja se on suunnattu kasvuhakuisille yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa yhteistyössä julkisen sektorin ja muiden yritysten kanssa. Osana Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa Ouluun on rakenteilla uusi 20 000 asukkaan asuinalue Hiukkavaaraan. Uudesta asutuskeskuksesta on tarkoitus rakentaa uusiutuvan energian alue, jossa on mahdollista kokeilla erilaisia uusia energiaratkaisuja.

Älykkään kaupunkielämän rakentamiseen tähdätään Oulussa myös toisen hankkeen kautta, joka pyrkii kehittämään kaupungista vuoteen 2020 mennessä niin sanotun älykaupungin. Hankkeen tavoitteena on muuntaa vähintään 30% kuntalaisille tarjottavista palveluista sähköisiksi vuoteen 2018 mennessä, jonka lisäksi pyritään siihen, että 80% asioinnista tapahtuu sähköisten asiointikanavien kautta. Päämäärät pyritään toteuttamaan palveluiden monikanavaisuuden, asiakaslähtöisyyden, osallistamisen ja itsepalveluiden kautta. Palvelualojen ja teknologiateollisuuden lisäksi Oulussa on käynnissä hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa matkailualan ja muiden teollisuusalojen toimintaa. Attractive Oulu Region -hanke pyrkii lisäämään koko seudun ja Pohjois-Pohjanmaan asemaa kansainvälisenä matkailukohteena yhdistämällä useita alueen matkailukohteita palveluiltaan yhtenäiseksi paketiksi. Muiden teollisuudenalojen vientiä palvelee taas BusinessOulun kattava vientiverkosto erityisesti Pohjoismaihin, Venäjälle, Aasiaan ja Turkkiin. Erityisiä vientiä edistäviä Suomi-taloja on rakennettu Pohjois-Ruotsiin, Pohjois-Norjaan ja Kazakstaniin.

Teollisuusalueet

Monen teollisuuden suuryrityksen konttorit sijaitsevat Oulussa
Vahva teollisuudensektori tuo alueelle uusia liiketiloja

Monien tärkeiden teollisuustoimijoiden toimitilat sijaitsevat Oulusta, joka tekee kaupungista oivallisen alueen yhteistyökumppaneita hakeville yrityksille.  Teollisuus on perinteisesti ollut hyvin vahvaa myös Oulun vierusmaakunnissa, esimerkiksi Kainuussa, Lapissa ja Pohjanmaalla. Sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla verkostoituneen yritysmaailman vuoksi toimitilat Oulussa tarjoavat varsinkin aloitteleville kasvuyrityksille helpon portin globaaleille markkinoille. Erityisesti puu-, paperi- ja metsäteollisuus on perinteisesti tärkeä työllistäjä Oulussa. Juuri tervantuotanto nosti kaupungin maailmankartalle vuosisatoja sitten, ja nykyäänkin puuteollisuus on seudulla vahvaa. Oulussa esimerkiksi toimii Suomen suurin paperitehdas, joka on Stora Enso Oyj:n omistuksessa.

Myös metalli- ja kaivosteollisuudella on seudulla pitkät perinteet. Oulussa toimii muun muassa useita vankkaa osaamista edustavia konepajoja. Perinteisten teollisuusalojen lisäksi teknologiateollisuudella on ollut vahva sija Oulussa aina siitä asti, kun kaupungista tuli 1980-luvulla Suomen ensimmäisen teknologiakylän kotipaikka. Suomen ITC-yrittämisen kulta-aikana erityisesti Nokian toimipiste muodostui seudun talouden tärkeäksi vetäjäksi. Vaikka nykyään Nokian merkitys Oulussa on vähentynyt, seudun teknologiateollisuus on silti vahvaa ja alalle on jopa syntynyt lisää työpaikkoja, vaikka muualla Suomessa työpaikat ovat ITC-alalla vähentyneet.

Teollisuuden odotetaan nostavan talousvaikeuksista kärsivän Suomen jälleen jaloilleen. Pohjois-Pohjanmaan teollisuuspainotteinen talous onkin kestänyt varsin hyvin 2000-luvun talousongelmista huolimatta. Teollisuuden merkitys säilyy Oulussa myös tulevaisuudessa merkittävänä, sillä kaupungin nuori väestörakenne ja hyvät koulutusmahdollisuudet takaavat, että osaavaa työvoimaa on tarjolla myös tulevaisuudessa. Oulussa on mahdollisuus opiskella perinteisten teollisuusalojen kuten kaivostoiminnan lisäksi muun muassa konetekniikkaa sekä teknologiakaupungille tärkeitä aloja kuten tietotekniikkaa ja ohjelmointia.

Hotellit ja hostellit

Rotuaarilla on Sokos hotelli ja paljon vuokrattavia liiketiloja
Oulussa on useita majoitusvaihtoehtoja aivan keskustan tuntumassa

Majoitusvaihtoehtojen kannalta Oulu on todellinen aarreaitta. Erilaisia yöpymismahdollisuuksia on tarjolla runsaasti, joten jokaiselle löytyy varmasti sopiva yöpaikka. Aivan ydinkeskustasta Rotuaarin läheisyydestä löytyy Scandic Oulu. Erinomaisen sijaintinsa vuoksi huoneiden kysyntä on toisinaan suurta, mutta keskustassa asioiville vieraille Scandic on ehdottomasti paras valinta. Keskustan alueella on myös useita vuokrattavia huoneistoja omaa rauhaa kaipaaville. Huoneistoja vuokraavat Oulu Hotelli sekä Kotimaailma Apartments Oulu. Keskustan toisella laidalla rautatieaseman lähettyvillä sijaitsevat kaupungin edullisimmat hotellit. Nämä ovat parhaita vaihtoehtoja lyhyille vierailuille silloin kun yöpyjä matkustaa junalla Suomen sisällä.

Edullisin vaihtoehto Forenom Hostel Oulu sijaitsee aivan rautatieaseman vieressä ja sopii erityisesti budjettitietoisille. Matkailijoille ja varsinkin kauempaa saapuville vieraille sopii myös Finlandia Hotel Airport Oulu, joka sijaitsee Perämeren rannalla vain neljän kilometrin päässä lentokentästä. Seminaari- ja kokouskäyttöön sijaitsevat hieman kauempana keskustasta. Oulunjoen Lasaretinsaarella kilometrin päässä keskustasta sijaitsee Hotelli Lasaretti. Saarella on pitkä ja perinteikäs historia esimerkiksi Oulun läänin maaherrojen kotipaikkana sekä vanhan lääninsairaalan toimipaikkana. Alueella sijaitsee yhä useita vanhoja rakennuksia, jotka luovat saarelle ihastuttavan vanhanaikaisen miljöön. Etäisyytensä vuoksi Lasaretissa on helppo kokoustaa ilman häiriöitä, ja hotellista löytyykin useita saleja ja kabinetteja.

Vielä etäämmältä keskustasta Toppilansaarella sijaitsevat Break Sokos Hotel Eden ja Hotelli Kortteeri. Nämä vaihtoehdot tarjoavat yövieraille runsaasti virkistymismahdollisuuksia. Kumpikin hotelli on vain lyhyen kävelymatkan päässä merelle avautuvasta rannasta. Meren tuntumassa sijaitsee esimerkiksi matkailijoiden suosima hiekkaranta Nallikari, jossa voi uinnin ja auringonoton lisäksi muun muassa purjehtia. Toppilansaarella on myös runsaasti puistoa luonnon ystäville sekä huvipuisto Vauhtipuisto.